Bursa Hukuk Büroları Yazılar

Paylı mülkiyetlerde paydaşlar belli oranlarda haklara sahiptir. Paydaşlardan her biri sahip olduğu haklar çerçevesinde taşınmaz üzerindeki payın tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişilere satabilir. Böyle bir durum vuku bulduğunda…

Genel

İhtiyati haciz nedir kapsamlı bir içerik açıklamasından önce haciz nedir ve nitelikleri nelerdir hangi durumlarda haciz gerekli hale gelmektedir gibi akıllarda soru işareti olarak kalan soruların yanıtlanması ve gözden geçirilmesi…

Genel

18 yaşında küçük çocukların veya yasalar ile kısıtlanmış olan kişilerin, hukuki her türlü hakkının korunması, temsil edilmesini sağlamak için kullanılan kurum vesayet olarak tanımlanmaktadır. Vesayet ile kişilik ve ekonomik haklar…

Genel

Arapça kökenli bir kavram olan istinaf, dilimizde bazı anlamlara karşılık gelmektedir. Sözün başlangıcı, yeniden başlamak bunlardan bazılarıdır. Ancak en çok bilineni ve kullanılanı ilk derece mahkemenin kararını olay ve hukuki…

Genel

Denetimli serbestlik, yasalar ile belirlenmiş olan deneme süreleri içerisinde, kişilerin cezalarının bir kısmını sosyal hayat içerisinde dâhil edilerek infazını bu şekilde tamamlamasına olanak sunmuş olan ceza hukuku kurumudur. Uygulama ile…

Genel

Eşlerin evliliklerini bitirme kararı aldıkları ama aynı zamanda her konuda anlaştıkları boşanmalara ‘’anlaşmalı boşanma’’ denir. Evliliğinin bittiğini düşünen her kişinin en hukuki hakkıdır. Bu anlaşmalar parasal veya çocukların durumuna ilişkin…

Genel

  Mal ayrılığı sözleşmesi diğer adıyla mal ayrılığı rejimi halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinir. Bu sözleşme eşlerin evlilik boyunca mallarını nasıl yöneteceklerine ve evliliğin sona ermesi durumunda malların nasıl…

Genel

  Bildiğiniz üzere evlilik; kişilere sadakat yükümlülüğü, birlik giderine katılma yükümlülüğü, özen yükümlülüğü ve saygı, sevgi yükümlülüğü gibi pek çok sorumluluk yükler. Boşanma davasında kusur evliliğin yüklediği bu yükümlüklerin ihlal…

Genel

İnsanlar belli suçlar işledikten sonra işledikleri suçların derecesine göre mahkemelerce yargılanırlar. Mahkeme sonucunda eğer sanık suçlu bulunursa gerekli ceza verilir. Bu cezalar hapis cezası, adli kontrol ve para cezası olarak…

Genel

Haksız olarak uygulanan fiiller ya da farklı nedenlerden meydana gelen anlaşmazlıklar, tazminat hukuku alanına girmektedir. Tazminat avukatı bu alanda destek veren kişilerdir. Tazminat avukatları, insanların maddi ve manevi tazminat dava…

Genel