Aylar: Ocak 2019

Çekişmeli Boşanma Davası  Aile toplumun yapı taşıdır. Bu nedenle de korunmaya muhtaç olmakla beraber sonlanması halinde ise kişilerin menfaati gözetilmektedir. Bu sebeple de Medeni Kanunda Aile Hukuku ile ilgili çok…

Genel

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir ? Türk Medeni Kanununda 3 çeşit nafaka düzenleme bulmuştur. Bunlar; Yoksulluk nafakası, İştirak Nafakası ve Tedbir Nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken hakimin yoksulluğa düşecek…

Genel

Evden Uzaklaştırma Kararının İhlali Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip…

Genel

Tasarrufun İptali Davası Nedir ? Tasarrufun iptali davasında, borçlunun üçüncü kişilere yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin alacaklı tarafından geçersiz olmasının sağlanması amaçlanır. Borçlu alacaklıya zarar verme kastı ile mallarını kaçıra bilecektir.…

Genel

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır? Bir kişi hakkında ölüm kararı verilebilmesi için kural olarak öncelikle kişinin cesedinin bulunması, tıbbi değerlendirmelerin yapılması ve bunun sonucunda ölüm kararının verilmesi gerekmektedir. Ancak bazı hallerde…

Genel

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Açma Günümüzde ne yazık ki sürücü ve yayaların dikkatsizliği, yolların kusurlu yapılması, trafik denetimlerin yeterli olmaması, sürücülerin alkollü araç kullanmaya devam etmesi gibi sebeplerle her…

Genel

Genel

Yargının Yenilenmesi Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz iken, olağanüstü kanun yolları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına…

Genel