Ay: <span>Temmuz 2019</span>

İşveren, İş Kanununda işçi çalıştırmakta olan gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Ancak bir kimse işverenden işyerinde yürüttüğü hizmet sırasında işletmenin bir kısmında iş…

Genel

  Kanunumuzda mülkiyet hakkı tam olarak tarif edilmemiş olmakla beraber Medeni Kanunumuzda mülkiyet hakkına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.   Mülkiyet hakkının konusu bir taşınmaz olabileceği gibi taşınır mal da olabilmektedir.…

Genel