Ay: <span>Temmuz 2019</span>

Taşeron İşçi Hakları Nelerdir 2018 İşveren, İş Kanununda işçi çalıştırmakta olan gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Ancak bir kimse işverenden işyerinde yürüttüğü hizmet…

Genel

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Kanunumuzda mülkiyet hakkı tam olarak tarif edilmemiş olmakla beraber Medeni Kanunumuzda mülkiyet hakkına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Mülkiyet hakkının konusu bir taşınmaz olabileceği gibi taşınır mal da…

Genel