Ay: <span>Temmuz 2020</span>

Para geçmişten günümüze önemli bir değişim aracı olmuştur. Ancak günümüzde ticaret hayatında paranın yerine kullanılan farklı kıymetli evraklar da vardır. Bu kıymetli evraklar arasında senetler her zaman büyük bir öneme…

Genel

Medeni Kanunumuzun 605. Maddesinde yapılan düzenleme ile mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı verilmiştir. Mirasçı kendi iradesi ile mirası reddedebileceği gibi mirasın reddinin kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanması da mümkündür.…

Genel

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin kanunda belirtilmiş olan bazı durumlar sonucunda sona ermesi halinde işçinin almaya hak kazandığı ödemeye kıdem tazminatı denilmektedir.   Bir işçinin kıdem tazminatına…

Genel

Günlük hayatımızda bir kimse işe başlarken işveren ile bir iş sözleşmesi(iş akdi) imzalar. Bu iş akdinin işveren tarafından hukuka aykırı bir şekilde sonlandırılması yahut işçi tarafından hukuka uygun bir şekilde…

Genel