Ay: <span>Aralık 2020</span>

Haksız olarak uygulanan fiiller ya da farklı nedenlerden meydana gelen anlaşmazlıklar, tazminat hukuku alanına girmektedir. Tazminat avukatı bu alanda destek veren kişilerdir. Tazminat avukatları, insanların maddi ve manevi tazminat dava…

Genel