Ay: <span>Nisan 2021</span>

Sağlık insanın en değerli hazinesidir. Var olduğu zaman önemini tam olarak anlamasak da kaybedildiğinde kıymeti daha çok biliniyor. Hastaların ruh durumları yaşadıkları şeye göre farklılık göstermektedir. Hastaneler ve diğer sağlık…

Genel

Aktif olarak çalışanlar ve emekliler ülkemizde sayıca fazla bulunmaktadır. Bu kişiler farklı nedenlere bağlı olarak kredi taksitlerini veya kredi kartı borçlarını ödeyememektedir. Dolayısıyla bu borçlar da icra iflas kanununu içerisinde…

Genel

Sahip olduğunuz mal veya herhangi bir eşya üzerinde sizlerin bazı hakları bulunmaktadır. İntifa hakkı ise sizlerin var olan bu haklarınızı başkasına devretme hakkınız olmaktadır. Başkasına verdiğiniz kullanma haklarından sonra o…

Genel

Paylı mülkiyetlerde paydaşlar belli oranlarda haklara sahiptir. Paydaşlardan her biri sahip olduğu haklar çerçevesinde taşınmaz üzerindeki payın tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişilere satabilir. Böyle bir durum vuku bulduğunda…

Genel