Ay: <span>Mayıs 2021</span>

Miras bırakan kişi öldüğü takdirde yasal mirasçılar bazen bu kişinin borçlarını ve alacakları reddetmektedir. Yapılan bu işleme reddi miras denir. Reddi miras söz konusu edildiğinde alacaklar kabul edilip borçların reddedilmesi…

Genel