Ay: <span>Aralık 2021</span>

Danıştay nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütme organlarına yardımcı organa Danıştay denir. Danıştay; inceleme, danışma ve karar organından oluşur. Yargı yolu ile yönetimin denetlenmesi bu şekilde sağlanır. Danıştay toplam 10 daireden oluşur.…

Genel