Ay: <span>Nisan 2022</span>

Ülkemizde ceza hukukunda uzlaştırma tanımı vardır. Buna istinaden hukuki anlamda ceza soruşturması ve davasında uyuşmazlığın çözülmesi için sonuca bağlanılan bir süreçtir. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma niteliği iki…

Genel