Ay: <span>Temmuz 2022</span>

Çeşitli nedenlerle, bir çocuk ile ebeveynleri arasında aslında bir babalık ilişkisi kurulamayabilir. Resmi belgeler, kişinin gerçek ebeveynleri yerine bir başkası hakkında bilgi içerebilir veya anne ve babanın kaydı bulunmayabilir. Anne…

Genel