Aldatma Sebebi İle Boşanma

Aldatmak nedeniyle boşanmada (zina) evlilik sona ererken eşlerden birinin diğerini aldatması nedeniyle Medeni Kanun’un 161. Maddesi uyarınca aile mahkemesine getirilen bir dava türüdür. Zina, evli bir kişi ile eşinden başka biri arasındaki cinsel ilişkidir. Öpmek, sarılmak veya dokunmak vb.  medeni kanun hükümlerine göre zina sayılmayan hallerdir. Bu gibi durumlarda, utanç verici bir yaşam sürdüğü gerekçesiyle boşanma davası açılmalıdır (MK m.163). Ancak eşin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girip girmediği karineden anlaşılmaktadır. Örneğin, aynı otel odasında kalmak veya geceyi karşı cinsten biriyle ortak bir konaklamada geçirmek zina sayılır. Aşağıda detaylı olarak açıkladığımız gibi, mahkeme aldatmanın varlığını kanıtlayan gerçekleri belirlerse, aldatmanın özel nedenlerine dayanarak boşanma kararı verilmelidir.

Boşanma başvurusu yapmak isteyenlerin özel ve genel sebeplerden hangisiyle boşanmak istediğini ayırt edebilmeli ve ona göre dava açılmalıdır. boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Davacı aldatıldığını ispat ederse, mahkeme tarafların kusuruna bakmadan boşanmayı ilan eder. Aldatılan eşin, zina olgusuna hakaret niteliğindeki sözleri, zina yoluyla boşanmada aldatılan tarafın kusurunu belirlemede dikkate alınamaz. Zira aldatılan, evlilikte hür değildir. Bu sözleri kocasının zina eylemine tepki olarak söylemiştir. (HGKK.2018/112).

Zina  Nedeniyle Boşanma Davası  Süresi (dolandırıcılık)

Taraflardan biri aldatırsa, diğer tarafın zinayı (aldatma) öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı vardır (MK m. 161/2). Boşanma nedeni sonradan öğrenilse dahi, zina (dolandırıcılık) nedeniyle boşanma davası açma süresi aldatma suçunun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde sona erecektir. Örneğin, bir eş, aldatıldığını 1 Ocak 2013 tarihinde aldatıldığı beş yıllık başvuru süresi (süre) dolmadan 30 Aralık 2018 tarihinde öğrenirse, diğer eş  boşanma davası açabilir. Zina için bağışlanma; eşin dava  hakkını ortadan kaldırır. (MK m.161/3).

Bağışlama sözlü veya yazılı olarak ifade edilebileceği gibi eşler arasında gösterilen davranışlarla da anlaşılabilir. Örneğin; karısı tarafından aldatılmasına rağmen, diğer koca “ne yaptıysan yaptın evine git” yazısını aldıktan sonra eve döndüğünde hala affedilmiş sayılıyor. Boşanma davası açmak için 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolması sonrasında boşanma davalarında hileli davranışların boşanma sebebi olarak kabul edilebileceğini belirtmek gerekir.

Dolandırıcılık (zina) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hileli bir boşanma dilekçesi, ancak hileli olması, hilenin özel nedeni ve ciddi uyumsuzluk vb. durumlarda açılabilir. Ortak sebeplerle dava olarak da açılabilir. Her iki nedenle de boşanma durumunda, aile mahkemesi zina (dolandırıcılık) iddiasının kanıtlandığını tespit ettiğinde, öncelikle o nedenle boşanma kararı verir.

Aile mahkemesi, zina iddiasının ispatlanamayacağını tespit ederse, tarafların kusurlarını değerlendirecek, ortak sebep varsa boşanmaya karar verecek ve ortak boşanma kararına varacak. Kısacası, sırf aldatma nedeniyle açılan boşanma davasında zina ispatlanmazsa, dilekçe mahkemece reddedilecektir. Ancak hem zina hem de genel boşanma davalarında aldatma ispatlanamazsa genel boşanma sebepleri de dikkate alınacaktır. Boşanmada özel ve genel boşanma sebepleri (ciddi geçimsizlik, aile ihlali yükümlülükler vb.)  boşanma kararına her zaman yol açmaz.

Aldatmayla Boşanma Durumunda Gizlilik

Aldatmayla boşanma durumunda; tarafların bireysel haklarını korumak veya davanın devamını sağlamak için önemli bir aile hukuku kuruluşudur. Mahkeme, kendi inisiyatifiyle veya tarafların talebi üzerine, duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilir (MK m. 1884/6). Aile mahkemesi gizlilik kararı sadece duruşmaları kapsar. Duruşmaların gizliliğine bağlı olarak, tarafların kayıtlarının incelenmesi veya bir örneğinin alınması gizlilik tespiti ile engellenemez. Zina boşanma davasının süresi her davanın özelliğine göre değişeceğinden, duruşmalar için gizlilik kararı talebi yargılama süresi boyunca tutulacaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir