Anlaşmalı Boşanma Nedir

Eşlerin evliliklerini bitirme kararı aldıkları ama aynı zamanda her konuda anlaştıkları boşanmalara ‘’anlaşmalı boşanma’’ denir. Evliliğinin bittiğini düşünen her kişinin en hukuki hakkıdır. Bu anlaşmalar parasal veya çocukların durumuna ilişkin olabilir. Anlaşmalı boşanmalarda bir yıl evli kalmış olmak şartı aranmaktadır. Bunun sebebi medeni kanunun aileyi koruyucu bir şekilde davranmasıdır.

 

Asıl amaç yeni çiftlerin birbirlerini tanıması gerektiği ve zamana ihtiyaç duyduklarıdır. Eğer dava açıldığı andan itibaren eşler bir yıldan az evlilerse hâkim davayı reddedecektir. Eğer hâkim eşlerin şiddetli geçimsizliğe uygun bir evlilikleri olduğunu düşünürse bu boşanmayı çekişmeli boşanmaya dayandıracaktır.

 

 

Boşanma Davası Nereden Açılır?  

 

Anlaşmalı boşanma davasında eşler, son altı aydır birlikte yaşadıkları yerin ya da sadece eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkemeye başvurmalıdırlar. Diğer türlü açılacak davalar yetkisizlik kararı alacaktır.  Bu yerler yetkisiz mahkemeler olarak geçecekleri için görevsizlik kararı çıkacaktır.

 

Taraflar mutlaka oturdukları yerlerdeki ya da eşlerden birinin ikamet yeri ile aile mahkemelerine başvurmalıdır. Şayet oturulan yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri yetkili mahkeme olarak kabul edilir.

 

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir? 

 

Anlaşmalı boşanmaların ilk şartı, çiftlerin kesinlikle en az bir yıl evli kalmaları gerektiğidir. Bir yılın altında evliliklerini noktalamak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma talepleri reddedilecektir. Anlaşmalı boşanmalarda ikinci şartı; eşlerin birlikte dava açmasıdır. Bu eşlerin birlikte karar aldıklarını gösterir.

 

Bir diğer seçenek ise; eşlerden biri dava açar ve diğer eş hâkim karşısında bunu kabul ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olur. Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin aynı taleplerde bulunması gerekmektedir.  Bu talepler; nafaka, velayet, ziynet eşyaları, tazminat gibi konular olabilir. Bu konularda anlaşılamazsa ve boşanmaya gidilirse bu anlaşmalı bir boşanma olmayacaktır.

 

Anlaşmalı boşanmalarda üçüncü şart ise; hâkim karşısında eşlerinin birbirini dinlemesidir. Yani davalı ve davacının birbirlerinden boşanmak istediklerini dile getirmeleridir. Bu durumda hâkim iki tarafında gerçekten boşanmak istediğine inanacaktır. Fakat hâkim bir tarafın boşanmaya zorlandığını düşünürse boşanma davasını gerçekleştirmez. Ancak boşanma için tüm şartlar gerçekleşmişse hâkim boşanma davasını onar.

 

Anlaşmalı boşanmaların dördüncü şartı ise; boşanmada çocukların velayeti ve mali konularda tarafların fikir birliğinde olmalarıdır. Yani, tarafların; nafaka, çocuk veya çocukların velayeti, yoksulluk nafakası gibi konularda kendi aralarında anlaşmış olmaları gerekir. Çocuk görüşme günlerinin de belirlenmesi taraflar tarafından mahkeme önce belirlenmelidir.

 

Hâkimin incelemesi sonucunda yukarda yer alan tüm bu şartlar gerçekleştiğinde hâkim tek celsede boşanmayı onar. Tabii ki bu sonuca gelene kadar ki süreçte mahkeme yoğunlukları da göz önüne alınmalıdır. Bir gün ve bir ay arasında değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Süre konusunda yetkili mahkemeye başvurulmalıdır.

 

İlgili Link: Boşanma Davasında Kusur

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? 

 

Taraflar, boşanmanın mali yükümlülükleri ve çocukların velayeti konularında fikir birliğine varmışlarsa duruşmadan önce bir belge düzenleyebilirler. Bu belgeye anlaşmalı boşanma protokolü denir. Tararlar fikir birliğinde kaldıklarını belirten fikirleri bu protokole yazarlar.

 

Veyahut taraflar bunları yazılı bir biçimde değil sözlü bir biçimde hâkim karşısında dile getirirler. Hâkim, bu bilgileri ya da beyanları kayda geçirecektir. Taraflara imzalattıktan sonra davalı ve davacının anlaşmalı bir şekilde boşanmalarına karar verecektir. Anlaşmalı boşanma protokolün içeriği; yoksulluk nafakası, çocukların velayeti, tazminat ve maddi manevi vb. konulardır.

 

İlgili Link: Cinsel Sorunlar Boşanma Nedeni Midir

 

Anlaşmalı Boşanmalarda Hakimlerin Dikkat Ettikleri 

 

Hâkimin görevi evliliklerin bitiş nedenini araştırmak değildir. Bu yüzden her hâkim her iki tarafı da mahkemede görmek ister. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf hâkim karşısında olmalıdır. Hâkim, davalı ve davacının boşanma taleplerini alır ve kendi hür iradeleriyle boşanmak isteyip istemediklerini sorgular.

 

Eğer eşlerden biri tehdit gibi bir etken ile boşanmaya gelmiş izlenimini görürse hâkim davadan vazgeçer. Hâkim, davada iki soru yöneltir.  Bu sorular; boşanmak isteyip istemedikleri ve her konu için mutabık kalınıp kalınmadığıdır. Bir de imzalanan boşanma protokolünde hem fikir olup olmadıkları sorgulanır.

 

İlgili Link: Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Merak Ettikleriniz

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadardır? 

 

Hukuki prosedürlerin daha az olması sebebi ile anlaşmalı boşanma davalarının ücretleri düşüktür. Bu davalarda tanık dinletilmemesi, ispat durumlarının söz konusu olmaması ve uzun araştırmaların gerekmemesi gibi etkenler ücretleri daha düşük kılar. Tüm bu durumlar hukuki süreci kısaltmaktadır.

 

Doğal olarak ücretlerde buna göre şekillenir. Boşanma süreci profesyonel bir avukat tarafında yürütülmelidir. Aksi bir durumda tarafların cebinden davanın açılmasından daha fazla ücretler çıkacaktır. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri hukuk bürolarına göre farklılık gösterecektir.

 

Eşlerin evliliklerini bitirme kararı aldıkları ama aynı zamanda her konuda anlaştıkları boşanmalara ‘’anlaşmalı boşanma’’ denir. Evliliğinin bittiğini düşünen her kişinin en hukuki hakkıdır. Bu anlaşmalar parasal veya çocukların durumuna ilişkin olabilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir