Babalık Davası Hakkında Merak Edilenler

Çeşitli nedenlerle, bir çocuk ile ebeveynleri arasında aslında bir babalık ilişkisi kurulamayabilir. Resmi belgeler, kişinin gerçek ebeveynleri yerine bir başkası hakkında bilgi içerebilir veya anne ve babanın kaydı bulunmayabilir. Anne ile ilgili fiili şartlara aykırı bir fiilin bulunması halinde, medeni hal düzeltme talebi şeklinde nüfus cüzdanı açılmalıdır. Ancak  baba hakkında medeni hal düzeltme davası açılamayacağı kabul edilmektedir. Burada dava edilmesi gereken dava bir babalık davasıdır. Ancak nafaka, çocuk velayeti, soyadı, tazminat gibi  bazı ikincil konular da bu davaya konu olabilir.

Babalık Tespiti Nedir, Çocuk Tanıma Nedir,  Soybağı Nedir?

Babalık ile ilgili bu önemli açıklamalar ışığında, bazı temel  kavramlara kısaca değinmek faydalı olacaktır. Bu tür durumlara bu tanımlarla bakmak daha doğru olacaktır.

Soybağı: Eski kanundaki ve genel olarak popülasyondaki soy eşdeğeri “tohum”dur. Ebeveyn ve çocuk arasındaki sınırı ifade eder. Hukuk sisteminde babalığın kurulması ve sona erdirilmesi için farklı yasal yollar vardır.

İlgili Link: Uzaklaştırma kararı nedir, nasıl kaldırılır?

Çocuk Kabulü: Evlilik dışı bir işlemle evlilik dışı doğan çocuğun babası olduğunu iddia eden beyanıdır. Bu beyan, nüfus müdürlüğünün talebi üzerine, kanun yolu ile veya vasiyet yoluyla yapılabilir. Çocuk ile baba arasında kurulan babalık sürecinin tanınmasıdır.

Babalık Varsayımı: Evlilik birliğinden doğan çocuğun babası  koca sayılır. Ancak boşanma tarihinden itibaren  300 gün içinde doğan çocuğun babası da söz konusu eski koca olarak kabul edilir. Ancak bu kurallar “varsayımlar” olduğu için bunun aksi ispat edilebilir. Bu, babalık reddi ile olabilir. Ayrıca babalık davranışında, iddia edilen erkeğin, çocuğun serbest bırakılmasından önceki 300 günlük süre içinde ve 180 güne kadar olan süreçte annesiyle cinsel ilişkiye girmiş olması babalık karinesi olarak kabul edilecektir. Ancak, bu aşamalardan bağımsız olarak, anne ve erkeğin döllenme anında cinsel ilişkiye girdiklerini kanıtlamak, babalık hipotezi oluşturur. Ancak, dediğimiz gibi, bu varsayımları kanıtlamak mümkündür. Örneğin, bir erkek çocuk sahibi olamayacağını kanıtlarsa, bu hipotez reddedilecektir.

Kimler Babalık Davası Açma Hakkına Sahiptir?

Türk Medeni Kanunu 301. Maddede dava açma hakkının sadece anne ve bebeğin olduğu belirtilmektedir. Babalık durumunda, kabulün iptalinden farklı olarak, Savcının dava açma hakkı yoktur. Bu yasal işlem aslında anne veya çocuk tarafından yapılır. Ya da  ikisi birlikte. Sürenin ayrıntıları oldukça fazladır, ancak daha önce bu davanın çocuk reşit olma tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gerektiğini belirtmek gerekir. Ancak bu süre Anayasa Mahkemesi’nin 27 Ekim 2011 tarih ve E. 2010/71, K: 2011/143 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Böylece çocuk  istediği zaman ve süre sınırı olmaksızın babalık arama davası açabilmektedir. Bu nedenle miras ve diğer haklar hakkında dava açılması mümkündür. Öte yandan, anne her durumda bu davayı kendisi açacaktır.

Yargıtay genellikle çocuğun ölümünden sonra mirasçıların bu işlemi gerçekleştiremeyeceğine hükmeder. Ancak yargılama sırasında ölen bir çocuğun mirasçılarının davaya devam edebilecekleri kabul edilmektedir. Çünkü babalık davası konusu olmayacak bir dava değil, hakikatin zuhurunu ele alan bir davadır. Dava açma hakkı olan kimse, babalık kurmak için harekete geçmeden önce bu haktan vazgeçemez. Böyle bir feragat geçersiz sayılacak ve mahkeme tarafından incelenmeyecektir.

Babalık Davası Açılması Nasıl İşler?

Babalık davası, yetkili bir mahkemede yapılan ve zamanaşımı süresi dolmadan kabul edilen bir taleple açılır. Bu talep, davacı ve davalının ad ve soyadlarını ve adreslerini içermelidir. Nafaka, tazminat, çocuk velayeti konularında alacaklar varsa bunlar belirtilmelidir. Her şeyden önce babalık hükmü kurulması davanın konusu olarak  belirtilmelidir.

İlgili Link: Evlat Edinme Şartları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir