Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Merak Ettikleriniz

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? 

 

 Hukukumuzda boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinin üçüncü fırkasında düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanma davası dışında kalan tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davasıdır.

 

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Durumlarda Açılmaktadır

 

Evlilik birliğinde eşlerinin her birisinin iradesi boşanma yönünde olması durumunda anlaşmalı boşanma yolu tercih edilecektir. Ancak eşlerden bir tanesi boşanmak istemiyorsa yahut boşanma şartları konusunda bir anlaşmaya varılamamış ise bu durumda çekişmeli boşanma davası açılacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İçin Bir Yıl Evli Kalınması Gerekli Midir?

 

Çekişmeli boşanma davası her zaman açılabilecek bir boşanma davasıdır. Bir yıllık evlilik birliğinin bulunması şartı sadece anlaşmalı boşanma davaları için gereklidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 

Öncelikle çekişmeli boşanma davasının kesinlikle anlaşmalı boşanma davasından daha uzun süreceğini söylemek isteriz. Bununla beraber çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceğine dair kesin bir süre verilmesi de mümkün değildir.  Bir çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği, dilekçeler aşamasının hangi sürede bittiğine, davada dinletilecek tanık bulunup bulunmamasına, davanın görüldüğü mahkemenin iş yüküne, keşif ve bilirkişi sayısına, adli tatil süresine ve taraflar ile vekillerinin özel durumlarına( mazeret) bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davaları, özel bir durum olmaması halinde ön inceleme duruşmaları haricinde 4-5 duruşma içerisinde tamamlanmaktadır.

 

Hukukumuzda boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Verilen Kararlar Kesin Midir?

 

Aile mahkemelerinde yapılan yargılamaların sonucunda mahkeme tarafından bir gerekçeli karar yazılacak ve taraflara tebliğ edilecektir. Gerekçeli karar ile beraber tarafların başvurabilecekleri yargı yolları da belirtilmektedir. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ile beraber taraflar tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bu karar için istinaf kanun yoluna başvurma hakkına sahip olacaklardır. Bu süre kanun ile belirlenmiş kesin bir süre olmakla beraber 2 haftalık süre içerisinde yerel mahkeme kararının üst mahkemeye taşınmaması halinde yerel mahkemenin kararı kesinleşecektir. Kararın kesinleşmesi ile beraber boşanma gerekçeli kararda yazılan hükümlere bağlı olarak gerçekleşecek olup Nüfus Müdürlüklerine yazı yazılarak kişilerin medeni durumu da bekar olarak değiştirilecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Temyiz Kararı Ne Kadar Sürmektedir?

 

Kararın verilmesi süreci birçok etkene bağlı olarak değişebileceği gibi yaklaşık olarak 1-2 yıl içerisinde karar verilip taraflara tebliğ edileceği söylenebilecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

 

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde ise çekişmeli boşanma davaları Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Yetkili mahkeme ise çekişmeli boşanma davasında davacı ya da davalıdan birisinin yerleşim yeri mahkemesi ya da eşlerin son defa altı ay beraber oturdukları yer mahkemesidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat İle Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır?

 

Çekişmeli boşanma davalarında avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davaları halk arasında sıklıkla dile getirildiğinden “basit” bir dava gibi görünse de hem esasa yönelik hem usulü olarak birçok özel hüküm barındıran bir dava türüdür. Bu sebeple hak kayıpları yaşanmaması adına davanın bir avukat ile takip edilmesi tarafımızca önerilmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Talep Edebilirim?

 

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, boşanmanın yanı sıra nafaka, çocuk var ise çocuğun velayetini, maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerdir.

 

Ev Araba Gibi Malların Paylaşılmasını Çekişmeli Boşanma Davasında Talep Edebilir Miyim?

 

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların paylaşılması için ayrıca bir dava açılması zorunludur. Bu mallar boşanma davası içerisinde talep edilemeyecektir. Malların paylaşılmasına yönelik taleplerle açılan davalar boşanma kararının kesinleşmesinin ardından 1 yıl içerisinde açılmak zorundadır. Bu dava boşanma davası devam ederken de açılabilecektir. Ancak ikinci davada karar verilebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Özellikle çekişmeli boşanma davası açılması kısmında bir boşanma avukatı ile  çalışmanız oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davası açarken kanunun hangi maddesine dayanarak boşanmayı talep ettiğiniz oldukça önemlidir. Boşanma davasında kusursuz olduğunuz ispat edilmiş dahi olsa boşanma davası konusunun dava içeriğine uygun olmaması halinde boşanma davanızın reddedilmesi ihtimal dahilindedir.  Bununla beraber dava sürecinde dayanacağınız delillerin de dava dilekçesinde eksiksiz olarak belirtilmiş olması gerekmektedir. Dilekçeler aşamasında dayanılmamış bir delile yargılama aşamasında dayanılması mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ise boşanma dilekçesi ve varsa dilekçenizin ekleri ile beraber nöbetçi aile mahkemesine başvurmanız yeterli olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

 

Çekişmeli boşanma davası süreci taraflar için genellikle oldukça yıpratıcı olmaktadır. Bu halde ise taraflar evlilik birliğinin anlaşma yolu ile daha kolay ve kısa bir biçimde sonlandırılmasını ister hale gelebilmektedir. Şayet davacı ve davalı eş ortak koşulları kabul eder ise bu durumda çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönerek sonuçlandırılabilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir