Çekişmeli Boşanma Davası

 

 Aile toplumun yapı taşıdır. Bu nedenle de korunmaya muhtaç olmakla beraber sonlanması halinde ise kişilerin menfaati gözetilmektedir. Bu sebeple de Medeni Kanunda Aile Hukuku ile ilgili çok geniş düzenlemeler bulunmaktadır.

Evlilikler tarafların anlaşarak sonlandırılabileceği gibi bazı durumlarda tarafların anlaşamadığı hatta birbirleri ile iletişim kurmaktan dahi çekindiği gözlemlenmektedir. Mevzuatta tarafların anlaşarak boşanabilmesi için düzenlemeler bulunduğu gibi tarafların anlaşma sağlayamaması halinde hangi hükümlerin uygulanacağı, ne tür sebepler ile boşanma davası açılabileceği açıkça belirlenmiştir.

Tarafların boşanma iradesi üzerinde anlaşmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi aksi halde açılacak dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Çekişmeli boşanma davası her şart ve koşulda açılamayacağı gibi kanunda düzenleme bulmuş belirli sebeplere dayanılarak açılabilecektir. Bu sebeplerin dava dilekçesinde belirtilmesi ve belirtilen sebeplerin ispatlanması halinde çekişmeli boşanma davası “boşanma kararı” ile sonuçlanacaktır.

 Türk Medeni Kanununda genel boşanma sebepleri ile özel boşanma sebepleri sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri;

Evlilik birliğinin temelden sarsılması,

Anlaşmalı boşanma ve

Eylemli ayrılık sebebi ile boşanmadır.

Özel boşanma sebepleri ise;

Zina,

Pek kötü veya onur kırıcı davranış

Haysiyetsiz hayat sürme,

Akıl hastalığı,

Hayata kast,

Suç İşleme,

Terktir.

Yukarıda sayılmış olan genel ve özel boşanma sebeplerine dayanılarak( anlaşmalı boşanma hariçtir) çekişmeli boşanma davası açılması mümkündür.  Taraflar hangi sebep ile boşanma davası açtığını dilekçelerinin konu bölümünde açıkça belirtmek zorundadırlar.

Tarafların her ikisi de boşanma konusunda anlaşmışlar olsalar dahi nafaka, tazminat gibi konularda anlaşma sağlanamamış ise bu halde de çekişmeli boşanma davası açılabilecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına nazaran çok daha uzun bir süre içerisinde sonuçlanacaktır. Ancak çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği hususunda kesin bir süre verilmesi mümkün değildir. Çekişmeli Boşanma Davası Süresi noktasında süreci etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır.

Davanın görüldüğü mahkemenin iş yoğunluğu, hakim ve avukatların özel şartları, tebligat süreleri, davanın içeriğine göre delillerin toplanması, keşif ve bilirkişi raporlarının beklenmesi, adli tatil sürelerinin işlemesi gibi durumlara bağlı olarak her davanın süresinin birbirinden farklı olacağı söylenebilecektir. Ancak çekişmeli boşanma davaları ön inceleme duruşması ile beraber ortalama 4-5 celsede sonuçlanacağı söylenebilir.

Çekişmeli boşanma davasının sonucunda verilen karardan taraflar tatmin olmamış ise, belirlenen maddi- manevi tazminat gibi kararların yeterli olduğu düşünülmüyor ise bu halde mahkeme kararına karşı yüksek mahkemeye başvurulması da mümkündür.

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesi ya da taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Çekişmeli  boşanma davasında tarafların talep edeceği birçok şey bulunmaktadır. Taraflar boşanma kararının verilmesinin yanı sıra nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, tedbir taleplerinde bulunabileceklerdir. Ancak evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların paylaşımı boşanma davasının konusunu oluşturmamaktadır.

Evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı için tarafların üzerinde anlaşmış olduğu mal paylaşım rejimine göre ayrı bir dava açılması gerekmektedir. Ancak mal paylaşımına ilişkin dava boşanma davası devam ederken de açılabilecektir. Mal paylaşımına ilişkin davada karar verilebilmesi için ise boşanma kararının verilmesi gerekmektedir. Boşanma kararı verilmeden önce mal paylaşımı yapılması kanunen mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için kanunda belirli bir sürenin evli olarak geçirilmesi şart olarak aranmakla beraber çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için böyle bir süre öngörülmemiştir. Çekişmeli boşanma davası evlilik birliği içerisinde tarafların istediği herhangi bir süre içerisinde açılabilecektir.

 

 Aile toplumun yapı taşıdır. Bu nedenle de korunmaya muhtaç olmakla beraber sonlanması halinde ise kişilerin menfaati gözetilmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir