Danıştay Nedir

Danıştay nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütme organlarına yardımcı organa Danıştay denir. Danıştay; inceleme, danışma ve karar organından oluşur. Yargı yolu ile yönetimin denetlenmesi bu şekilde sağlanır. Danıştay toplam 10 daireden oluşur. Bunların 9 tanesi dava dairesi iken 1 tanesi idari dairedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 4 yüksek yargı organından bir tanesidir. Alınacak kararlarda yetkili mercilerden biridir.

 

Yüksek mahkemeler arasında faaliyet yürüten Danıştay, yürütme organına yardımcı niteliktedir. Anayasanın 155. Maddesi çerçevesinde yargı yolu ile yönetimin denetlenmesinde önemli bir görev ve yetkisi vardır. İnceleme, danışma ve karar organı olarak tüm çalışmalara devam eder. Günümüzdeki Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. 2575 sayılı Danıştay Kanunu kapsamında da örgütlenmiştir.

 

Danıştay; hazırlanmış olan kanunların, yönetmeliklerin ve tüzük tasarılarının incelemesini yaparak, görüş beyan etmektedir. Bununla birlikte Danıştay; yönetime konu olan davalara bakarak; yüksek bir danışma kurumu olarak faaliyet yürütmektedir. Danıştay, geçmişten günümüze kadar uzanan süreç içerisinde, etkili bir faaliyetin merkezinde yer almaktadır.

 

İlgili Link: Muacceliyet Nedir

 

Danıştay’ın Tarihi Geçmişi

 

İdari yargılara bakan karar mercii olan Danıştay, şu anki merkez konumu Ankara’dır. Yönetimde karar mercii durumundadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen görevler hakkında görüş sahibidir. Hukuka bağlı olarak alınan aykırı tüm kararların denetimi sağlamakla görevlidir. Danıştay Osmanlı Döneminde kurulmuştur. Abdülaziz döneminde görev yapan Danıştay organı tam 54 yıl görev almıştır. Osmanlı zamanında Danıştay’ın merkez yeri İstanbul’dur.

 

Ülkemizin en önemli hukuk organlarından biri haline gelen Danıştay, Osmanlı zamanından beri vardır. Bu dönemde ise ıslahatlar ve yenilikler zamanında kurulmuştur. Günümüze kadar gelmiştir. 2021 tarihi itibari ile Danıştay organının Başsavcılık koltuğunda ise Abdulkadir Atalık oturmaktadır. Ülkemizde yürütme organı, Danıştay’ın aldığı tüm kararları uygulamakla yükümlüdür.

 

İlgili Link: İstinaf Nedir 

 

Danıştay’ın Görevleri Nelerdir?

 

Danıştay’ın görevleri ve yetkileri birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yürütme organına birçok açıdan yardımcı olur. Görüş bildirme ve karar alma konusunda yetkilidir. Ülkenin en önemli hukuk organlarından biri olan Danıştay görevleri şu şekildedir;

 

  • Cumhurbaşkanlığının belirlediği görevleri hakkında görüşlerini belirtmek ile yükümlüdür.
  • Yürütme organına kendi aldığı kararların hukuki ve bildiri şeklinde geçmesini sağlar.
  • Tasarıların tümünü incelemekle yükümlüdür.
  • Tüzükte geçen sözleşmeleri incelemek ve görüş bildirmekle yükümlüdür.
  • İdari ve vergi mahkemelerince temyiz olarak belirlenen davalara bakar, inceler ve görüş bildirir.
  • Kurallar, hukuka aykırı bir şekilde verilmiş ise bu kuralları inceler.
  • Kanun tasarılarını inceler ve görüş bildirir.
  • Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen tüm görevler hakkında görüş bildirmekle yükümlüdür.

 

Danıştay Üyeleri Kimlerden ve Nasıl Seçilir?

 

Danıştay’ın ne olduğu ve görevleri kadar üyelerin nasıl seçildiği de merak edilmektedir. Özellikle son zamanlarda Danıştay’ın görevleri ve üyelerinin nasıl seçildiği merak konusu olmuştur. Kanunda üyelerin nasıl seçileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Danıştay üyeleri idari yargı hakimliğinden ve savcılıktan seçilmektedir.

 

İdari yargı hakimliği ve savcılıktan 4/3 oranında üye seçilebilir. Geriye kalan 4/1’lik kısım ise hukukta yer alan diğer görevlilerin içinden seçilmektedir. Bu kısım Cumhurbaşkanı tarafından da belirlenebilmektedir. Danıştay üyeleri en fazla 12 yıl görevde kalabilmektedir. Ancak bu şekilde üye sayıları Yargıtay ve Danıştay için her zaman aynı olabilecektir. Bu üyeler her zaman başkanlar tarafından seçilmektedir. Danıştay Başkanı ise üyeler tarafından belirlenmektedir.

 

Danıştay nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütme organlarına yardımcı organa Danıştay denir. Danıştay; inceleme, danışma ve karar organından oluşur. Yargı yolu ile yönetimin denetlenmesi bu şekilde sağlanır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir