Darp Davası Nasıl Açılır

Halk arasında “darp etme” olarak bilinen fiil Türk Ceza Kanunu’nda “Kasten Yaralama” başlığı altında düzenleme bulmuştur.

“Kasten yaralama  

 darp davası madde-86

 Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçunun;

 Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

 Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kasten yaralama suçunun kanunda düzenlenmesinin sebebi korunmaya değer bir hukuki değerin mevcut olmasıdır. Kişilerin vücut bütünlüğü önemlidir ve dokunulamayacağı kabul edilmiştir. Yaralama suçu ise kişinin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında kanunda düzenleme bulmuştur. Her insan bedeniyle alakalı olarak özgürlük ve dokunulmazlık hakkına sahiptir.

Kasten yaralama suçunun faili mağdur dışında herkes olabilecektir. Mağdur ise vücudu üzerinde yaralamaya yönelik hareketin oluştuğu kişidir. Suçun konusu ise fail dışında –yaşayan- bir başka kişinin vücududur. Suçun konusu fail dışında yaşayan bir kişinin vücudu olduğu için yaralama suçunda fail ve mağdurun aynı kişi olması mümkün değildir. Yani bir kişinin kendisini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaralaması durumunda TCK madde 86 ve devamında düzenlenmiş olan yaralama suçu oluşmayacaktır.

Yaralama suçu neticesinde vücutta acı hissi oluşabilir, kişinin sağlığı bozulabilir ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olunabilir.

Yaralama suçu bazı durumlarda daha fazla hapis cezasını gerektirebilecektir. Bu durumlar Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

“Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

 darp davası madde-87

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

Konuşmasında sürekli zorluğa,

 Yüzünde sabit ize,

Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama suçu mağduru Cumhuriyet Savcılığına fail hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

Yüzünün sürekli değişikliğine,

 Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçu mağduru Cumhuriyet Savcılığına fail hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Bunun neticesinde Savcı soruşturmayı başlatır gerekli delilleri toplar ve iddianame hazırlar. İddianamenin kabulü ile soruşturma evresi sona erer, kovuşturma evresi başlar. Kovuşturma evresinde yargılama yapılarak fail suçlu bulunur ise kanundaki sürelere bağlı kalınarak hapis cezasına hükmolunur.

 

Darptan Dolayı Tazminat Davası

 

Yaralama fiili, mağdur üzerinde maddi ya da manevi olarak birtakım kayıplara sebebiyet verebilir. Mağdurun sadece yaralama eylemi nedeniyle cezalandırılıp maddi ve manevi zararların tazmin edilmemiş olması hali hukuka uygunluk teşkil etmeyecektir. Herkes kanunlara göre hakkı olanı talep edebilecek, uğramış olduğu bir zarar var ise bu zararın tazminini isteyebilecektir.

Kasten yaralama sebebiyle failin ceza alması durumunda bu karar ile beraber filin mağdurda ne gibi zararlar ortaya çıkardığını ve tazminat taleplerinin nelerden ibaret olduğuna dair  bir dilekçe ile hukuk mahkemelerine başvurabilir ve maddi ya da manevi tazminat talep edilebilir.

 

2 Yorum

 1. İsmail arslan demiş ki:

  Bulunmuş olduğum yerde etrafta gerekli önlemler alınmadığı için bir grup şahısların saldırısına uğradım. Hasahaneye gidip tedaviden sonra jandarmadan darp ettiklerine dair ifade verdim. Bu hususta gerekli önlemler almayan firmaya maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum ne yapabilirim ve ne kadar tazminat açmam gerekir

  12 Ocak 2020
  Yanıtla
 2. Serhat demiş ki:

  2016 yılda lise öğrencisi idim yurtta kaliyordum ozmnlar bı çocukla takintimiz oldu kavga ettik ve yurttan çıktığım ve eve gideceğim zamn abileri ile bu çocuk beni zorla arabay bindirerek darp ettiler bir süre arac ile ilerleyip dövdüler bıraktılar ve şikayet ci oldum araç kullanan sadece 3 sene ceza yedi bu durumlar da ben bu olay üstün e Tanzimat davası açabilir miyim yardımcı olur musunuz

  14 Kasım 2020
  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir