Evlat Edinilen Çocuğun Miras Hakkı


Evlat Edinilen Çocuğun Miras Hakkı

Evlat edinilen kişiler miras bırakana kan bağı ile bağlı olmamakla beraber zümre mirasçısı olma niteliğine sahiptir. Evlat edinilen kişinin sahip olduğu bu hakka aynı zamanda evlat edinilenin altsoyu da sahiptir.

C. Evlâtlık

miras hukuku nedir

Evlatlığın evlat edinenin terekesinde hakkı olduğunu iddia edebilmesi için aralarında geçerli bir evlatlık ilişkisinin bulunması şarttır. Bu sebeple evlat edinenin sağlığında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi bulunacak olup, evlat edinme işlemleri devam ederken evlat edinmek isteyen ölürse evlatlık ilişkisi kurulmadığından mirasçılık söz konusu olamaz.

 

Evlatlığın mirasçılığı aslında bir mahkeme kararına dayanmaktadır. Mahkeme kararına dayanması sebebiyle de birtakım özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Evlatlığın kendi ailesine olan mirasçılığı devam eder. Evlatlık ve altsoyu hem kendi kan hısımlarından hem de evlat edinen kişinin mirasından faydalanabilirler.

Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinen kişiye mirasçı olabilir.

Evlat edinen ile evlatlık arasındaki mirasçılık tek yönlüdür. Evlat edinen öldüğü zaman evlatlık mirasçı sıfatını kazanabilir. Ancak evlatlık öldüğü zaman evlat edinen onun mirasçısı olamaz. Evlatlık dilerse mirasçı atama yoluyla evlat edineni kendi mirasçısı olarak atayabilir. Evlat edinenin atanmış mirasçı olmasına engel olacak bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Evlatlığın evlat edinenin terekesinde hakkı olduğunu iddia edebilmesi için aralarında geçerli bir evlatlık ilişkisinin bulunması şarttır.

 

Evlatlık Alınanın Evlatlıktan Reddi

Evlatlık ilişkisi evlat edinen ile evlatlık arasında bir mahkeme kararı ile kurulur. Mahkeme kararı ile kurulmuş olan evlatlık ilişkisi ancak yine mahkeme kararı ile ortadan kaldırılabilecektir. Fakat mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisinin kaldırılması için belirli sebepler öngörülmüştür. Bu sebeplerin mevcut olmadığı durumlarda Medeni Kanun evlatlık ilişkisinin sonlandırılması imkanı tanımamaktadır.

E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması

Sebepleri ; 1. Rızanın bulunmaması

miras nasıldır

İptal davasının açılmasında yetkili ve görevli mahkeme evlatlık kararının verildiği mahkemedir. İptal davasını Cumhuriyet Savcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve evlat edinilenin öz ailesi açabilir.

“II. Hak düşürücü süre

miras hukuku nasıldır

İslamda Evlatlığın Miras Hakkı

İslam Hukukunun uygulama alanı bulduğu dönemde birçok düzenleme şu anda bulunan mevcut düzenlemelerden oldukça farklıydı. Farklılıkların olduğu konulardan birisi de evlatlık ve evlatlığın miras hakkıydı. İslam hukukunda şu an hukukumuzda bulunduğu gibi bir evlatlık müessesesi bulunmamaktaydı. Bugünkü anlamda evlat edinme bulunmamakla beraber sadece “manevi evlat” kavramı mevcuttu.

Manevi evlatlık ile evlat edinen arasında bir hısımlık bağı kurulmuyordu. Bu sebeple de evlatlıklara miras hakkı verilmesi söz konusu değildi.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir