Feragatname Nedir

Feragat, kendi isteği ile haklarından vazgeçme, haklarını devretme ve el çekme anlamları taşır. Bununla birlikte en çok merak edilen feragatname nedir, devam eden bir davadan nasıl feragat edilir, mirastan feragat veya hukukta feragat nasıl olmaktadır konuları merak edilmektedir. Feragat etmek birçok alanı kapsamaktadır ve her birinin işlemi birbirinden farklıdır.

 

 

Davadan Feragat Etmek

 

Davaya son verme işlemlerinden biri olan davadan feragat, dava eden kişinin talebi doğrultusunda kısmen veya tamamen haklarından vazgeçmesidir. Devam eden davanın Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre, verilen feragatnamenin geçerli olabilmesi ve kabul edilmesi için, iki tarafında haklarını dilediği biçimde kullanma yetkisine sahip olduğu bir davanın bulunması gerekmektedir. Davacı, karşıdakinin haklarını gözetmeksizin, bazı isteklerde bulunursa, bu feragat geçerli sayılmaz. Mesela davacı, davalıdan belli bir miktar para talep edip, davadan feragat edeceğini söyleyerek şart koşamaz.

Davada feragatname nedir ve ne zaman kabul edilir konusunda ise, dava sonuca bağlanmadan yapılacak bir işlem olduğu unutulmamalıdır. Eğer dava dosyası kesinleşirse, feragat ve kabul işlemleri yapılmamaktadır. Feragat kabul edildiğinde ise, hukuki sonuç oluşturur. Ayrıca davacı, mahkemeye yazacağı dilekçe ile veya yargılama esnasında sözlü olarak feragat talebinde bulunabilir.

 

Mirastan Feragat Etmek

 

Feragatname nedir konusunda diğer bir alan mirastan feragat etmektir. Yalnızca sözleşme ile kabul gören bu işlem, miras hukuku kapsamında  miras bırakan ve mirasçı olan her iki tarafında hayattayken yapılması gereken bir sözleşmedir

Bu sözleşme ile mirasçı ileride doğacak olan miras haklarının tamamından veya bir kısmından vazgeçtiğine dair belge sunar. Yani mirası bırakan kişi, mirasçısı ile anlaşarak ileride bırakacağı mallarından feragat etmesini talep eder. Mirasçının kabul etmesi durumunda mirastan feragat sözleşmesi imzalanır. Örneğin bir babanın iki çocuğu varsa, biri güçsüz ve fakir, diğeri sağlıklı ve zengin ise, baba zengin olan çocuk ile anlaşma yaparak fakir olan çocuğuna, mal varlığını devretme talebinde bulunabilir.

 

Feragat, kendi isteği ile haklarından vazgeçme, haklarını devretme ve el çekme anlamları taşır.

 

Hukukta İbra ve Feragat

 

Hukukta feragat bir kişinin kendi isteği doğrultusunda haklarından vazgeçmesi olarak tanımlanırken, ibra ise, aklama ve temizlenme anlamında kullanılmaktadır. Ancak mirasçının veya davacının alacaklarının bir kısmından veya tamamından vazgeçmesi de ibra kapsamına girmektedir. İbra da farklılık olarak, sözleşme şartı yoktur. Yani hem ibra hem de feragat hukuki olarak yeniliklere ve borcun sonlandırılmasını sağlamaktadır.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir