Gaiplik Davaları Hakkında Merak Edilenler


Gaiplik Davaları Hakkında Merak Edilenler

 

Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan yahut kendisinden uzunca bir süre haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir ihtimal varsa bu kişi hakkında başvuru üzerine GAİPLİK KARARI alınabilecektir.

“MEDENİ KANUN Madde 32-

 

Gaiplik Nedir

 • Gaiplik kararı verilebilmesi için kişinin ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması veya kendisinden uzunca bir süre haber alınamaması ve bu süre içerisinde ölümü hakkında kuvvetli bir ihtimal bulunması gerekmektedir.
 • Gaiplik kararı herkes tarafından istenemez. Bu karar hakları bu ölüme bağlı olanlar tarafından yapılacak başvuru üzerine mahkeme tarafından verilmektedir.
 • Gaiplik kararı vermede yetkili olan mahkeme hakkında gaiplik kararı verilecek kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri olacaktır. Şayet Türkiye’de hiç yaşamamış ise nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer mahkemesi yetkilidir. Böyle bir kayıt da bulunmuyorsa yetkili mahkeme hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen kişinin anasının ya da babasının kayıtlı olduğu yer mahkemesidir.
 • Gaiplik kararının verilmesinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.
 • Gaiplik davaları hasımsız davalardır. Bu sebeple açılan davalarda davalı yoktur, davalar hasımsız olarak açılır.
 • Gaiplik davası basit yargılama usulüne tabidir. Dava kapsamında nüfus kayıtları getirilecektir ve dava her türlü delille ispatlanabilecektir.
 • Gaiplik kararının hakları ölüme bağlı kişiler tarafından istenebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden 1 YIL GEÇMESİ ya da son haber alınma tarihi üzerinden EN AZ BEŞ YIL GEÇMİŞ OLMASI şarttır.
 • Gaiplik kararı için mahkemeye başvurulması halinde mahkeme bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişileri bilgi vermeleri için ilan ile mahkemeye çağırır.
 • Eğer gaipliğine karar verilmesi istenen kişi ilan süresi dolmadan önce ortaya çıkar ya da kendisinden haber alınırsa veyahut bu süre içerisinde kişinin öldüğü tespit edilirse bu durumda gaiplik istemi kendiliğinden düşer.
 • Ancak ilandan bir sonuç alınamaz ve kişiye ulaşılamazsa mahkeme o kişi hakkında gaiplik kararı verir.
 • İlanlar tirajı yüksek, çokça kişi tarafından okunabilecek gazetelerde yapılacaktır. İlanların ikiden fazla olmasına mahkeme hakimi karar verebilir. Bu durumda hakim takdir hakkını kullanacaktır.
 • Kişi hakkında gaiplik kararı verilmesi ile birlikte ölüme bağlı haklar kişi ölmüş gibi kullanılır.
 • Gaiplik kararı karar tarihi itibari ile değil ölüm tehlikesinin gerçekleştiği ya da gaip kişiden son haber alındığı günden itibaren hüküm doğurur.
 • Gaiplik davası açılırken harç ve masraflar davacıdan peşin olarak alınır.
 • Hakkında gaiplik kararı verilmiş kişilerin mirasında hak sahibi olan kişiler tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce olası bir durumda geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundadırlar.
 • Mirasçıların gösterecekleri bu güvence ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda beş yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumunda on beş yıl ve her halde gaibin en çok yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir.
 • Gaibin bu süreler içerisinde ortaya çıkması durumunda tereke mallarını teslim almış kişiler aldıkları malları zilyetlik kuralları gereğince geri vermekle yükümlüdürler.
 • Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça gaibin mirası devlete geçer. (Medeni Kanun madde 588)
 • Gaiplik kararının alınması ile birlikte gaip evli ise bu evlilik kendiliğinden ortadan kalkmayacaktır. Eşin gaiplik kararına dayanarak evliliğin feshi davası açması zorunludur.
 • Gaiplik davasında gaiplik kararı sabit ise bu durumda mahkeme tarafından gaiplik kararı verilecektir.
• Gaiplik kararı verilebilmesi için kişinin ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması veya kendisinden uzunca bir süre haber alınamaması ve bu süre içerisinde ölümü hakkında kuvvetli bir ihtimal bulunması gerekmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir