Kategori: <span>Genel</span>

Aldatmak nedeniyle boşanmada (zina) evlilik sona ererken eşlerden birinin diğerini aldatması nedeniyle Medeni Kanun’un 161. Maddesi uyarınca aile mahkemesine getirilen bir dava türüdür. Zina, evli bir kişi ile eşinden başka…

Genel

Çeşitli nedenlerle, bir çocuk ile ebeveynleri arasında aslında bir babalık ilişkisi kurulamayabilir. Resmi belgeler, kişinin gerçek ebeveynleri yerine bir başkası hakkında bilgi içerebilir veya anne ve babanın kaydı bulunmayabilir. Anne…

Genel

Sağlık hukuku, Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği uygulamalarını yöneten yasal bir çerçevedir. Terim, tüketicileri ve hastaları sahtekârlık, aldatma, ihmal, yetersizlik veya sağlık hizmeti sunucularının diğer zararlı eylemlerinden korumak için tasarlanmış…

Genel

Ülkemizde ceza hukukunda uzlaştırma tanımı vardır. Buna istinaden hukuki anlamda ceza soruşturması ve davasında uyuşmazlığın çözülmesi için sonuca bağlanılan bir süreçtir. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma niteliği iki…

Genel

Çocuğu olmayan evli çiftler genellikle evlat edinme yollarına başvururlar. Ülkemizde evlat edinme için kurumlara başvurulur. Evlat edinme genellikle evlat edindirilmeye uygun şartlar ve buna müsait çocukla gerçekleşir. Bu kapsamda; evlat…

Genel

Birçok farklı tanımı olsa da genel manada ıslah nedir? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Bir dava devam ederken ortaya atılan savunma değiştirilemez ya da genişletilemez. Bu nedenle bir taraf giderleri…

Genel

Danıştay nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütme organlarına yardımcı organa Danıştay denir. Danıştay; inceleme, danışma ve karar organından oluşur. Yargı yolu ile yönetimin denetlenmesi bu şekilde sağlanır. Danıştay toplam 10 daireden oluşur.…

Genel

Genel

Ülkemizde son dönemlerde kadına yönelik olarak şiddetler artmaktadır. Buna bağlı olarak şiddeti önlemek veya azaltmak amacıyla 6284 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı nedir nasıl kaldırılır? Sorusunun cevabı…

Genel

Genel