Kategori: Genel

Yargının Yenilenmesi Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz iken, olağanüstü kanun yolları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına…

Genel

Mahkemede Uzlaşma Uzlaştırma usulü hukukumuza Ceza Hukuku Mevzuatı’nda 2005 yılında yapılan değişikliklerle girmiş olup bir süre sonra yapılan düzenlemeler ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun içerisinde kesin olarak yerini almıştır. Adalet sistemimin…

Genel

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma bir özel mülkiyete konu olan taşınmazın tamamına ya da bir kısmına kamu yararı gereğince el konulması işlemidir. İdareler yani özel olmayan kuruluşlar hizmetlerini sürdürürken bu hizmetin hızlı…

Genel

Darp Davası Nasıl Açılır Halk arasında “darp etme” olarak bilinen fiil Türk Ceza Kanunu’nda “Kasten Yaralama” başlığı altında düzenleme bulmuştur. “Kasten yaralama    Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının…

Genel

Tüketici Hakları Nelerdir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da tüketiciyi korumaya yönelik olan amacın tamamen sağlanabilmesi için birtakım nitelendirmeler açıkça belirtilmiştir. Bunlardan bir tanesi de tüketici kavramıdır. “TKHK madde3/k Tüketici:…

Genel

İstihkak Davası İstihkak, kelime anlamı olarak bir şey “hak etme, hakkı olma” anlamlarına gelmektedir. Bir mal ya da hak üzerinde birden fazla kişi hak sahibi olduğunu iddia edebilir. Bu iddia…

Genel

Evlat Edinilen Çocuğun Miras Hakkı Evlat edinilen kişiler miras bırakana kan bağı ile bağlı olmamakla beraber zümre mirasçısı olma niteliğine sahiptir. Evlat edinilen kişinin sahip olduğu bu hakka aynı zamanda…

Genel

Tazminat Alma Şartları Nelerdir Tazminat işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işten ayrılması durumunda, çalışılan iş yeri tarafından ödenmekle zorunlu olan maddi yardımdır. Kendi isteği ile işten ayrılan bir işçinin tazminat talep…

Genel

Kıdem Tazminatı 2018 Şartlar Kıdem tazminatı herhangi bir nedenden ötürü işinden ayrılan işçiye işvereni tarafından yapılan bir ödeme işlemidir. İşverenler işten ayrılan işçilerine 4857sayılı iş kanunu çerçevesinde kıdem tazminatını ödemekle…

Genel

Çalışanların Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır? Çalışanların Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır? Sorusu kapsamında çalışanların çalışma saatleri ve çalıştıkları pozisyonlarını bilmek gerekmektedir. Çalışanların haftalık çalışması gereken sürelerin dışında çalıştıkları zaman dilimi mesai…

Genel