Kategori: <span>Genel</span>

Arabulucu Avukat Hukuk sistemi, toplumların sorunsuz bir şekilde yaşantılarına devam etmeleri açısından büyük öneme sahiptir. Bu sistemin daha da mükemmel hale gelmesi için zamanla bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. Yakın zamanda…

Genel

Avukatlar uzmanlık alanlarına göre davalara bakan ve müvekkillerini savunan kişilerdir. İcra, ceza, boşanma ve iş hukuku gibi alt dallardan biriyle mesleğini icra eden avukatlar işlerini profesyonel olarak gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin birçok…

Genel

Genel

Temlik hakkında sık sorulan soruların başında temlik nedir sorusu gelmektedir. Dolayısı ile ilk olarak bu soruyu cevaplamamız daha doğru olur. Temlik aslında çok eski bir terimdir.  Ancak günlük hayatta hala…

Genel

Para geçmişten günümüze önemli bir değişim aracı olmuştur. Ancak günümüzde ticaret hayatında paranın yerine kullanılan farklı kıymetli evraklar da vardır. Bu kıymetli evraklar arasında senetler her zaman büyük bir öneme…

Genel

Medeni Kanunumuzun 605. Maddesinde yapılan düzenleme ile mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı verilmiştir. Mirasçı kendi iradesi ile mirası reddedebileceği gibi mirasın reddinin kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanması da mümkündür.…

Genel

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin kanunda belirtilmiş olan bazı durumlar sonucunda sona ermesi halinde işçinin almaya hak kazandığı ödemeye kıdem tazminatı denilmektedir.   Bir işçinin kıdem tazminatına…

Genel

Günlük hayatımızda bir kimse işe başlarken işveren ile bir iş sözleşmesi(iş akdi) imzalar. Bu iş akdinin işveren tarafından hukuka aykırı bir şekilde sonlandırılması yahut işçi tarafından hukuka uygun bir şekilde…

Genel

İcra takibi başlatmış olan alacaklı, alacağının tahsili amacıyla borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemi başlatabilir Borçlunun elinde bulunan mal için haciz işlemi uygulandığında borçlu o malın başkasına ait olduğunu…

Genel

Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan yahut kendisinden uzunca bir süre haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir ihtimal varsa bu kişi hakkında başvuru üzerine GAİPLİK KARARI alınabilecektir. “MEDENİ KANUN Madde…

Genel