İflas Süreci Nasıl Gelişir

İflas süreci nasıl gelişir? Sorusu kapsamında iflas teriminin ne anlama geldiğine yanıt vermek gerekmektedir. Firmanın mali açıdan sorunlar yaşaması  , gelir gider dengesizliği, alına  borçların zamanında ödenemeyerek firmanın varlık nedenini yetirmesine ve faaliyetine devam etmesinin imkansız hale gelmesi halinde iflas durumu söz konusu olmaktadır. Yapılan yatırımın karşılığını alamama, alacakların tahsilinin yapılamaması, yolsuzluk yaşanması, ortaklar arasındaki uyuşmazlıklar gibi birçok sebepten dolayı şirket  zarar ederek  geri toparlamanın mümkün olmadığı durumlarda firma iflas sürecine gitmektedir.

İflas durumuna gelen bir firma, Konkordato ilan etme imkanına sahip olup, mahkemeden belli süre hakkında takip yapılamamasını, borçlarının ertelenmesini , verilen makul sürede işlerini toparlayarak borçlarını ödeyebileceğini gösterir bir proje ile mahkemeye başvurabilir. Mahkeme sunulan projeyi inandırıcı görürse şirkete 3 aylık geçici mühlet vererek , projenin uygulanabilirliğini ve mali verilerin doğru olup olmadığını kayyum vasıtası ile incelettirir. Eğer firmanın projesi kabul edilmez ve taahhütler yerine getirilmezse başvurucu hakkında iflas kararı verilir.

 

Kayyum Süreci Nasıl İşler?

 

İflas süreci nasıl gelişir?İflasına karar verilen şirketin malvarlığı iflas idaresine geçmektedir.  İflas idaresi devlet tarafından görevlendirilen  resmi kurum olup , şirket hakkında iflas defteri tutulmakta ve müflis şirketin tüm malvarlığı iflas idaresi tarafından tasfiye edilmektedir. İflas idaresi tasfiye için iflas masasına alacağını kaydettiren alacaklılar ile toplantı yapar ve alacakları imtiyaz ve başvuru sırasına göre derecelendirerek , müflisin mallarını satıp alacaklıların alacaklarını sırasına göre dağıtır.

İlgili Link: Tedbir Nafakası Nedir?

 

İflas Prosedürü

 

İflas yolu ile adi takip,

Doğrudan iflas,

Kambiyo senetlerine iflas yolu özelikleri farklı olmakla beraber izlenecek yollarda birbirinin aynı olmamaktadır.

Borçluyu iflas yoluyla takip için alacaklı, kambiyo senedine bağlı iflas yoluna başvurabilir. Eğer değilse adi iflas yoluna gidebilir. Alacaklının takibe başlaması ise iflas talebi ile başlar. Borçluya bu durumda ödeme emri gönderilmektedir.

 

İflas süreci nasıl gelişir? Sorusu kapsamında iflas teriminin ne anlama geldiğine yanıt vermek gerekmektedir.

Hangi Durumlarda İflas Sürecine Girilir?

 

İflas süreci nasıl gelişir? Sonucun son aşaması borçlunun mahkemeye verilmesidir. 7 günde borç ödenirse takip işlemi sona erer. Fakat ödenmez ve takibe itiraz edilirse alacaklı bu halde Türk Ticaret Mahkemesine başvurarak borçluya hem itirazın iptali hem de borçlunun iflasının sağlanması için  iflas davası açmaktadır. İflas ödeme emrine itiraz edilmiş olsun olmasın iflas davasının ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açılması şarttır. Bu süre hak düşürücü süredir.( İİK m.156/IV) İflas davası, borçlu sayısından bir fazla dilekçe ile açılır. Dava açılırken ilgili harçlar alacaklı tarafından yatırılır. İflas davası açan alacaklı iflas talebini geri alabilir. Ancak İİK.m.157 göre bu talebini bir ay geçmeden yenileyemez. İflas, doğrudan doğruya olduğunda ise alacaklının icra dairesine başvurması gerekmeyip direkt ticaret mahkemesinde iflas açması işlemidir.

Tek Yorum

  1. Türkan demiş ki:

    Kişisel bakım üzerine bir salonu 6 ay önce ortaklardan devraldıkmüzerime kayıtlı tek vergi levhası mevcut onun dışında hiç birşeyi henüz üzerime almadım buna genel kullanım abonelikleride dahil onun için kullanılabilecek herseyim kapalı pandemirdeki kapatmalar yasaklar filan hergün çıkmaza girdim çalıştırabilecek yada toparlıyacaksın hiç bir maddi gücüm yok kayıtlı müşterileri mağduriyet yaşıyor çok zor durumdayım üzerimde bir iğne dahi mal varlığım mevcut değil. Toparlama çok zor sizlerden ricam burayı nasıl ayakta tutabilirim yada iflas yoluna giderim iflas durumuna gidersem nasıl bir yol izleyebilirim bana yardımcı olunuz saygılar

    2 Haziran 2021
    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir