İnternet Suçları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilişim suçları Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olmakla beraber internet yolu ile işlenebilen birçok suç mevcuttur. Bu suçlara ve cezalarına yönelik de ayrıca kanun maddelerinde suçun işleniş şekilleri, vasıfları ve cezalar belirlenmiştir.

Bilişim suçları elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilmektedir.

 

 

Günümüz teknolojik gelişmeleri ile beraber suçların işleniş şekilleri değişmiş olup buna yönelik yeni düzenlemelerin Türk Ceza Kanunda yer edinmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu suçlar kanunda;

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Veri Nakillerini Teknik Araçlarla İzleme Suçu

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu

Bilişim sistemi ile haksız yarar sağlama suçu

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

Yasak cihaz veya programların üretilmesi ve ticareti suçu olmak üzere sınıflandırarak düzenlenmiştir.

Bilişim sistemleri, günümüzde farklı teknikler ile manipüle edilerek birçok kişinin zarara uğramasına neden olmaktadır.  Bu sistemlerin kötüye kullanılmasının engellenerek kişilerin mağduriyetlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması amaçlanarak günümüz koşulları uyarınca yeni düzenlemeler yapılmıştır ve bu hususta çalışmalar devam etmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber her geçen gün yeni suç tipleri ortaya çıkmaktadır. Nitekim Türk Ceza Kanunda yapılan düzenlemeler ile toplum nezdinde kamusal bir zarara da sebebiyet verilebileceği göz önünde bulundurularak bu suçlara ilişkin cezada artırım sebepleri de öngörülmüştür.

 

Bilişim Sistemine Girme Suçu

 

TÜRK CEZA KANUNU

internet suclari hakkinda bilinmesi gerekenler madde 243 nedir

 

 Bilişim sistemine girme suçunun oluşabilmesi için bu suçun kasten işlenmesi gerekmekte olup sisteme haksız bir şekilde girilmelidir. Burada sisteme girilerek verilerin ele geçirilmesi ve verilerin zarar görmesi şartı aranmaktadır.

Bu suç ile korunan hukuki değer kişilerin menfaatinden çok bilişim sistemlerinin güvenliğidir.

Bilişim sistemlerinde birçok kişiye ait gizli ve özel bilgiler bulunabilmektedir. İnsanlar bu bilgilerin korunduğuna olan inançları ile güven duygusu ile herhangi bir kaygı yaşamamaktadırlar. Aslında verilerin korunması amacı ile insanların güvenlerinin de korunması istenmektedir. Şayet bilgilerin ortaya çıkması halinde kamuoyunda bir tedirginlik oluşacak olup toplumda bilişim sistemleri üzerinden işlem yapma konusunda da bir tereddüt oluşacaktır. Günlük hayatımızı kolaylaştıran işlemlerin bilişim verileri üzerinden yapıldığı da düşünüldüğünde devlet bu güvensizliğin oluşmasını asla istemeyecektir. Bu sebeple de kanunda böyle bir suç düzenlemesi yapılmıştır.

 

İlgili Link: Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

 

Veri Nakillerini Teknik Araçla İzleme Suçu

 

Bu suçun düzenlenmesi ile korunan hukuki değer veri iletişimin gizliliğidir. Bu suçun faili için kanunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır yani bu suç herkes tarafından işlenebilecektir.

 

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri  Yok  Etme veya Değiştirme Suçu

 

Düzenlenen bu suç ile kanun koyucu sistemin düzgün bir şekilde işlemesini amaç edinmiştir. Bilişim sistemlerinde verilerin zarar görmesi kişilerin özellikle mal varlığı değerlerini de kaybetmesine sebebiyet verebilecektir. Bu suçun düzenlenmesi ile korunan hukuki değer sistem verileri olmakla beraber özellikle kişilerin mal varlığı değerleri de koruma altına alınmıştır. Bilişim sistemlerinin günümüz koşullarında vazgeçilemez sistemler olması da göz önünde bulundurulduğunda böyle bir suçun düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yine bu suçun işlenmesine herkes sebebiyet verebileceğinden herkesin fail olması mümkündür. Bu sebeple de kanunda fail için özel bir düzenleme ve şart aranmamıştır. Aynı şekilde bu suçun mağduru da herkes olabilecektir.

 

Düzenlenen bu suç ile kanun koyucu sistemin düzgün bir şekilde işlemesini amaç edinmiştir.

 

Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Yarar Sağlama Suçu

 

 

Yukarıda da sıralamış olduğumuz suçların işlenmesi sonucunda fail kendisine haksız bir yarar sağlayabilecektir. Bu halde fail verileri gizleyerek, başka birine göndererek ya da ortadan kaldırarak kendisi yararına başkası zararına olmak üzere birtakım menfaatler sağlamış olabilir. Bu suçun düzenlenmesi ile başkasının mal varlığı üzerindeki saldırıların engellenmesi amaçlanmıştır. Suçun oluştuğundan bahsedilebilmesi için haksız bir yararın da ayrıca sağlanmış olması gerekmektedir.

 

Banka veya Kredi Kartların Kötüye Kullanılması Suçu

 

 

bankaya veya kredi kartlarının kotuye kullanılması sucu madde 245 nedir

Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan bu suç ile aslında hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçunun banka ve kredi kartları ile işlenmesi ifade edilmektedir. Aslında Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan birçok suçun birlikte işlenmesi suretiyle ortaya çıkan bir suç olduğundan söz edilebilecektir. Fakat bu suç diğer sayılan suçlara nazaran daha dar kapsamlıdır.

Bilişim yolu ile işlenen bir suç sebebiyle hak kaybına uğradığını düşünen herkes bulunduğu şehirde Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği bir dilekçe ile(suç duyurusu) şikayetçi olabilecektir. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ile failler tespit edilebilecek ve kovuşturma aşamasına geçilerek bu kişilerin cezalandırılması sağlanabilecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir