İntifa Hakkı Nedir

Sahip olduğunuz mal veya herhangi bir eşya üzerinde sizlerin bazı hakları bulunmaktadır. İntifa hakkı ise sizlerin var olan bu haklarınızı başkasına devretme hakkınız olmaktadır. Başkasına verdiğiniz kullanma haklarından sonra o kişilerin de eşya ve varlıklar üzerinde hakları olmaktadır. Söz konusu olan bu haklar ise kanunlar tarafından güvence altına alınmış kişi ayırt etmeksizin olmaktadır.

Kanunlar tarafından tanınan bu hakların sınırları ve kapsamları bulunmaktadır. Bu doğrultuda sözleşmelerde aksi durumlar bulunmuyor, kapsamı daraltılmıyorsa herkes için bu haklar geçerli olmaktadır. İsteyen kişiler de bu haklarını istedikleri herhangi bir kişiye devredebilmektedir. Bu devir işlemleri de kanunlar tarafından mal sahiplerine tanınmış bir haktır.

İlgili Link: Mal Varlığı Olmayana Haciz Yapılır Mı

İntifa haklarının belirli süreleri ve ömürleri bulunmaktadır. İntifa hakları gerçek kişiler için ölüm ile sonlanana kadar geçerli olmaktadır. Tüzel kişiler ise intifa haklarının 100 yıl ile sınırlandırılmış bir süresi olmaktadır. Bu geçerlilikler ve hususlar ise medeni kanunlar üzerinden değerlendirilmiş olmaktadırlar. Aynı zamanda hakkın geçerliliği için farklı hususların aranması durumları da olabilmektedir. Haklar ile birlikte kişilere gerekli sorumluluklar da düşmektedir.

Söz konusu olan bu hakların devredilmesi durumlarında kişilerin harç bedeli ödemesi ise kanunlar tarafından belirlenmiştir. Gayrimenkul değerler üzerinde bulunan intifa hakkı devri için bedel üzerinden bir harç alınmaktadır. Burada ödenmesi gereken harç bedelleri de kategori olarak ikiye ayrılmaktadır. Malın bedeli üzerinden hak devri alanlar için binde 20 oranında bir harç olmaktadır. Bunun yanı sıra ek olarak kayıt masrafının üzerinden harç bedeli alınır. Kayıt masrafının üçte ikisi bu harç bedeline karşılık gelmektedir.

Kişilerin ödeyeceği hak devir bedelleri genel anlamında varlığın değeri ile orantılıdır. Bu noktada varlıklar ve değerler için standart ve sabit bir bedel olmamaktadır. Her varlığın harç bedeli özel olarak belirlenmekte ve bu şekilde işlem yapılmaktadır.

İntifa Sahibi Hakları  

Devir işlemlerinde en çok merak edilen huşuların başında intifa hakkı sahibinin hakları olmaktadır. Bu noktada temel olarak hak ve özgürlüklere sahip olmaktadır. Kullanma, yararlanma gibi aktivite ve eylemler bu temel haklar içerisinde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda intifa hakkına sahip olan kişiler bu varlıklar üzerinden tasarrufta bulunma haklarını da elde edebilmektedirler.

Sözleşmede belirlenen süreler içerisinde kişinin varlıktan gelir elde etme hakkı, varlık üzerinde defter tutulması gibi hakları ve zorunlulukları olabilmektedir. Aynı zamanda malı yönetme hakkı da kişiye bu şekilde verilebilmektedir. Bu kişilere aynı zamanda sigorta, vergi gibi yükümlülükler de verilmektedir. Bu nedenle anlaşma ve sözleşmelerin dikkatli hazırlanması gerekir.

İlgili Link: Şufa Hakkı Davası Nedir

İntifa Hakkı Kaldırma  

İntifa hakları döneminde alınmış kararlar olmaktadır. Sonrası için bu hakların kaldırılması gerekebilmektedir. Tapuda intifa hakkı kaldırılması için bazı işlemlerin yapılması gerekir. Varlığın asıl sahibinin ölmesi intifa hakkının kaldırılması için medeni kanuna göre yeterli görülmemektedir. Mahkeme kararı gerekebilmektedir.

Tapuda intifa hakkı kaldırılması için ilk olarak yapı müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda bu hakların kaldırılması işlemleri için de gereken ödemeler olmaktadır. Kişilerin bu ödemeleri tamamlaması ile intifa haklarının kaldırılması gündeme gelmektedir. Söz konusu olan ödemeler ise sabit ve standart tutarlar olmaktadır. Her sene güncellemeler yapılabilmektedir. Bu bedeller ise genel olarak tapuya yatırılmaktadır. Aksi bir ödeme adresi için kişiler bilgilendirilmektedir.

Sahip olduğunuz mal veya herhangi bir eşya üzerinde sizlerin bazı hakları bulunmaktadır. İntifa hakkı ise sizlerin var olan bu haklarınızı başkasına devretme hakkınız olmaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir