İş Kazası Nedeniyle İş Akdinin Feshi


İş Kazası Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İş sözleşmesi iki taraflı ve her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. İş sözleşmesi (akdi) her iki tarafın da irade beyanı ile sona erebilir. Bu durumda tarafların sözleşmeyi feshettiğinden bahsedilebilecektir. Fesih iradesinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmamasına göre fesih sonuçları değişkenlik gösterecektir.

 İş Kazası Nedeniyle İşten Ayrılma

İş Kanununda işçiye haklı nedenlerle iş akdini feshetme hakkı tanınmıştır. Bu sayede kanunda belirlenen koşulların oluşması durumunda kendisinden o iş yerinde çalışması beklenemeyecek halde olan işçinin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır. Sağlık sebeplerinin artık çalışamamayı gerektirecek durumda olması ile ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin mevcut olması halinde işçi haklı sebeple iş akdini feshedebilecek ve fesih sebebiyle hak kaybına uğramayacaktır.

iş kazası endeniyle iş akdinin feshi madde 24
İş kazası geçiren her işçinin işten ayrılmasının yani iş akdini feshetmesinin mümkün olacağını söylemek doğru olmayacaktır. İş kazalarında kusur oldukça önemlidir. Kazanın oluşumunda sadece işçinin ya da işverenin kusuru bulunabileceği gibi beraber kusurlu olma hali de mümkündür. İş akdinin fesih edilebilmesinde bakılacak ilk husus bu nedenle kusurdur.

Örneğin bir inşaat işçisinin inşaatın 2. Katında çalışırken işveren tarafından hiçbir önlem alınmamış olması sebebiyle yere düşerek yaralanması halinde kusur işverende olacağı için işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesinden bahsedilebilecektir. Ancak işveren tüm önlemleri alarak özenli davranmış ancak işçi bu önlemlere uymamış ise bu halde işçinin iş akdini sadece kaza sebebiyle feshedebileceğini söylemek hem hakkaniyete hem de kanunun ruhuna aykırı olacaktır.

İş kazalarında kusurun belirlenmesinde olay yeri tutanakları, sağlık raporları önem taşır. Bu belgeler ışığında uzman bilirkişilerden kusur oranının tespiti için bir bilirkişi raporu düzenlenmesi istenir. Bu rapor sonucunda işverenin daha kusurlu olması halinde iş akdinin haklı sebeple işçi tarafından feshedilmesinden tabiî ki de bahsedilebilecektir.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş kazası geçiren işçinin bu kazada kusurunun bulunmadığı ya da işverenin daha kusurlu olduğunun belirlenmesi halinde iş akdini halı sebeple feshetme hakkı bulunmaktadır.

İş sözleşmesi iki taraflı ve her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür.

Bu fesih sonucunda işçi kıdem tazminatı da dahil olmak üzere kanunda kendisine hak olarak tanınmış tüm tazminatları talep edebilecektir. Ayrıca işçi iş kazası sebebiyle maddi ve manevi olarak zarara uğramış olabilir. İş kazası sonucu iş göremez hale gelebilir, uzuv kaybı yaşayabilir ya da tüm bu yaşananlar sebebiyle ruhsal bir yıkım yaşamış olabilir. İş kazasında kendisinin kusurlu olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edilmesi halinde işçinin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması da mümkün olacaktır. Tazminat miktarı yaşanan olaya, maddi zarara ve işçinin ruhsal dünyasındaki zedelenmeler göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir