İş Kazası

İş kazaları günümüzün en önemli acı gerçeklerinden bir tanesidir. Hayatını devam ettirmek için çalıştığı işteki bir takım ihmaller sonucunda meydana gelen kazalar işçilerin ciddi şekilde yaralanmalarına hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilmektedir. İşverenlerin mutlaka işçilerin çalışma ortamlarını güvenli hale getirmesi ve bu kapsamda gerekli olan önlemleri alması gerekmektedir. İş kazası olmaması için alınması gereken önlemlerin ilgili yasa ve mevzuata uygun bir şekilde yapılması zorunludur. Fakat bunların dışında kalan bilimsel gelişmelerin de zorunlu hale getirdiği önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla ilgili çok sayıda Yargıtay kararı bulunmakta ve bu tür önlemler de zorunlu olmaktadır. Alınan önlemlerin seviyesinin yüksek olması kazaların yaşanma ihtimalini çok düşük seviyelere getirmekte ve büyük oranda engellemektedir.

 

İş Kazası ve Meydana Gelen Yükümlülükler

 

Bir işyerinde iş kazası meydana gelmesi ve bundan dolayı da bir işçinin zarar görmesi durumunda bir takım yasal şartlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

İş güvenliği konusunda yeterince önlem almayan işverenler bu durumdan dolayı işçilere tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Tazminat miktarı ihmallere göre çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir.

İşçilerin bu kazalardan zarar görmesi durumunda SGK tarafından işçilere bir takım yardımlar yapılmakta ve maddi destek sağlanmaktadır.

 

İş kazaları günümüzün en önemli acı gerçeklerinden bir tanesidir. Hayatını devam ettirmek için çalıştığı işteki bir takım ihmaller sonucunda meydana gelen kazalar işçilerin ciddi şekilde yaralanmalarına hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilmektedir.

 

İş Kazası ve Zaman Aşımı Süreleri

 

İş kazalarındaki en önemli hususlardan bir tanesi tazminat konusudur. İş kazasından dolayı bir takım haklar doğmakta ve bunların mahkeme kanalı ile aranması gerekmektedir. Tazminatta bunlar arasında yer almaktadır. Kazaların meydana gelme şekli ve işçilerin durumu dikkate alınarak farklı türde tazminat davaları açılabilmektedir. Burada bilinmesi gereken hususların başında zaman aşımı gelmektedir. Söz konusu hakların mutlaka 5 yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir. 5 yıl içerisinde kullanılmaması durumunda zaman aşımı meydana gelmekte ve haklar kaybedilmektedir. Bazı haklarda bu süre 10 yıldır.

İş kazası sonrasında hak aramak için bir takım yolların sırası ile izlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yolların başında Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak başvuru bulunmaktadır. Bu başvurunun yapılması çok önemlidir ve asla ihmal edilmemesi gerekmektedir. Mahkemeler bir sonuca varmadan önce bu başvurunun sonucunu beklemektedir.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir