İş Yerinde Mobbing Davaları

İş yerinde mobbing davaları hakkında bilgi vermeden önce mobbing kavramı üzerinde durarak, ‘’Mobbing nedir?’’ sorusunu yanıtlamak uygun olacaktır.

 

Mobbing Ne Demektir?

 

Mobbing kavramı dilimize İngilizce’den geçmiş olup, kelime kökü ‘‘mob’’tur. ‘’Mob’’ kelimesinin İngilizce sözlükleri  her ne kadar ‘’Çete’’ anlamına gelse de, dilimize geçen mobbing iş yerinde uygulanan psikolojik baskı, şiddet ve bezdiri olarak tanımlayabiliriz.

 

İş Yerinde Mobbing Nedir?

 

Kanunlarımızda her ne kadar ‘’Mobbing’’ kavramı tanımlanmamış olsa da Yargıtayın bu konuda vermiş olduğu kararlardan, mobbingin bir işçiyi hedef alan, belli aralıklarla ve sistematik biçimde tekrarlanan, işçiyi aşağılayan, küçük düşüren, psikolojik acı veren, iş performansının düşmesine sebep olan tüm tutum ve davranışlar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin çalışanın yerinin sürekli olarak sebepsiz yere değiştirilmesi, aşırı iş yükü yaratarak işçinin yetiştiremeyeceği işler verilmesi, işçinin iş yerinde görmezden gelinmesi gibi işçinin çalışma koşullarının niteliğine göre değişen örnekler verilebilir.

 

İş Yerinde Mobbing Nasıl İspat Edilir?

 

Eğer kendinize işyerinde mobbing uygulandığı düşünüyorsanız öncelikle yapmanız gereken, mağduriyetinizi ispata yarar verileri elde etmek olacaktır. Bu hususta yapabilecekleriniz ise şu şekilde sıralanabilir.

Mobbing uyguladığını düşündüğünüz kişiyi sözlü ve etkili şekilde uyarın.

Konu hakkında amir ve arkadaşlarınıza bilgi verin.

Üstlerinize durumu yazılı olarak bildirin.

Mümkünse maruz kalınan tutum ve davranış hakkında tutanak tutturup varsa tanıklara imza ettirin.

Kendinizi maruz kalmış olduğunuz mobbing dolayısıyla fiziksel veya ruhsal olarak kötü hissediyor iseniz bir doktora başvurarak gerekli raporları edinin.

İş yerinizdeki kamera kayıtları mobbingin ispatı açısından kanıt oluşturabilecektir.

Mobbing uyguladığınız kişiden gelen mesaj, mail vb. mobbingin varlığına dair ispata elverişli kanıtlar olacaktır.

 

Mobbing Davası Ne Kadar Sürer?

 

Mobbing nedeniyle açılacak olan bir tazminat davası için değerlendirme yapılacak olursa, ilk olarak dilekçeler aşaması tamamlanacak akabinde duruşma günü verilerek ön inceleme aşamasının tamamlanmasıyla tahkikata başlanacaktır. Tahkikat aşamasında tarafların delilleri değerlendirilecek ve gerekli görülen yazışmalar mahkeme kanalıyla yapılacaktır. Yine mahkeme gerekli görürse dosyayı alanında uzman bir bilirkişiye vererek uzman raporu aldıracaktır. Mahkemece yeterli kanaatin oluşması durumunda son aşama olan sözlü yargılamaya geçilecek ve tarafların son beyanları alınarak yargılama bitirilecektir. Saymış olduğumuz bu aşamalarda bir aksaklığın bulunmaması durumunda tazminat davasının 2 ila 5 celse arasında tamamlanması muhtemeldir. Davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğuna göre celse arasında ki süre uzayıp kısalabilecektir ancak kanun yollarına başvurulmaksızın(istinaf ve temyiz) davanın sonuçlanma sürecine ilişkin tahmini bir süre verilecek olursa bu süre 6 ay ile 12 ay arasında değişebilmektedir.

 

İş yerinde mobbing davaları hakkında bilgi vermeden önce mobbing kavramı üzerinde durarak, ‘’Mobbing nedir?’’ sorusunu yanıtlamak uygun olacaktır.

 

Mobbing Karşısında Haklarınız Nelerdir?

 

İş yerinde işçiye/çalışana uygulunan bir mobbing söz konusu ise çalışanlar öncelikle iş akdini 4857 Sayılı İş Kanunumuzun 24. Maddesinde sayılan işçinin haklı nedenle fesih hallerine dayanarak haklı nedenle fesih edebilecektir. Bununla birlikte işçiler/çalışanlar mobbing sonucu uğramış oldukları zararın giderilmesi amacıyla (varsa) maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Buna ek olarak Anayasa’mızın 10. Maddesi ile İş Kanunumuzun 5. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince, mobbing sonucu olayın niteliğiyle de uygun düştüğü takdirde ayrımcılık tazminatı istenebilecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir