İşçi Hakları Nelerdir

İşçi hakları, çalışma hayatında yer alan bireylerin sürekli gündemini meşgul eden bir konudur. İşçinin temel haklarına değineceğimiz bu yazımıza 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan tanımlarla başlamak doğru olacaktır.
İşçi kimdir?
Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işyerinde bir ücret karşılığında çalışan kişidir.
Ücret nedir?
Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret, işveren tarafından kendi işyerinde çalışana yapmış olduğu hizmetler karşılığında verilmekte olan hakların ve çalışmaların karşılığıdır.

 

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 

İşçi hakları dünyanın birçok yerinde ihlal edilmiş ve ihlal edilmeye de devam edilmektedir. Bu sebeple Birleşmiş Milletler işçi haklarını desteklemek amacıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 23. Ve 24. Maddeleri eklemiştir. Bu maddelere göre:
Her bireyin çalışma konusunda işini özgür bir şekilde seçmeye, adil ve elverişli bir şekilde oluşturulmuş çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya ve çalışmaya hakkı vardır.
Eşit işe eşit ücret almaya eşit şartlarda çalışan herkesin hakkı vardır.
Çalışanların kendisini ve ailesini geçindirecek kadar ücret almaya ve sosyal haklarını kazanmaya hakkı vardır.
Herkesin sendika kurmaya ve sendikaya katılmaya ve bu şekilde haklarını korumaya hakkı vardır.
Her çalışanın çalışmalarının sonunda dinlenmek üzere ücretli tatil hakkı bulunmaktadır.

 

İlgili Link: Taşeron İşçi Hakları

 

En Temel İşçi Hakları

 

En temel işçi hakları nelerdir dendiğinde şu şekilde sıralayabiliriz:
Hizmet sözleşmesi veya iş akdi
Adil ücret
Sosyal sigorta
Kıdem ve ihbar tazminatlar
Fazla mesai ücreti
Yıllık ücretli izin
Resmi tatiller
Hafta tatili
Maddi ve manevi zararların tanzimi
İşe iade hakkı

 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret, işveren tarafından kendi işyerinde çalışana yapmış olduğu hizmetler karşılığında verilmekte olan hakların ve çalışmaların karşılığıdır.

Hizmet Sözleşmesi

 

Borçlar kanununda bulunan sözleşmeye göre işçinin işverene bağlı olarak belirli süreli veya belirsiz süreli çalışmasına ve işverenin de çalışanına zaman veya yapılan işe göre ücret ödemeyi kabul etmesi söz konusudur. Bu kanun hem işveren hem de çalışan açısından bağlayıcıdır. Mutlaka iş akdi veya hizmet sözleşmesi yapılmalıdır. Böylece iş sözleşmesi, adli ve idari anlaşmazlıklarda işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın çözümünde delil teşkil etmiş olacaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir