Islah Nedir?

Birçok farklı tanımı olsa da genel manada ıslah nedir? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Bir dava devam ederken ortaya atılan savunma değiştirilemez ya da genişletilemez. Bu nedenle bir taraf giderleri ödemek koşuluyla davayı ilerletmek veya sonlandırmak için yapılması gereken işlemleri önceden belirlenmiş süreler içinde tek taraflı bir şekilde irade beyanında bulunarak düzeltmelidir. Davanın bir kısmı ya da hepsinde yapılacak bu düzeltme işlemine ıslah denilmektedir.

Islah yoluna gidilebilecek durumlar, süreleri, yapılacak işlemler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu içinde ki 176. Madde ve fıkralarında belirlenmiştir. Buna göre bu işlem bir davada bir kez yapılabilir. Bu şekilde karşı tarafın uğrayacağı zarar karşılanmış olur. Teminat miktarını hâkim belirler. Ödemeyi yapacak olan taraf 1 hafta içinde bu meblağı mahkeme veznesi yatırır.

Islaha Konu Olan Olaylar

Islah tamamen ya da kısmen yapılabilir. Kısmen ıslah talebini davacı tarafta davalı tarafta isteyebilir. Fakat tamamen ıslah talebini sadece davacı taraf isteyebilir. Bu işleme konu olan eylem taraf usul işlemleridir. Buna örnek olarak sonradan verilen dilekçeler, getirilen ek deliller verilebilir. Dava açıldıktan sonra mahkemenin karar vermesine kadar geçen zamanda davanın ilerlemesine katkı sağlayan ya da sonuca etki edecek her türlü beyan bu işleme dahildir.

İlgili Link: Danıştay Nedir

İşlem dava sürecini uzatabildiği için insanların bunu kötü amaçla kullanmaması adına birtakım önlemler alınmıştır. Örneğin ıslah işlemi için davayı ıslah ettiğini bildiren taraf bu bildiriminden sonra yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Islah isteğiyle birçok işlemin yeniden değerlendirilmesinin istenmesi ya da bazı işlemlerin yapılmamış gibi sayılması istenebilmekte ya da davanın nedeni gibi unsurlar değiştirilebilmektedir.

Islahı Yapılabilen İşlemler

Birçok dava ıslah yöntemi ile değişikliğe uğrayabilmektedir. Tamamen ıslahistemi ile davaya konu olan savunma genişletilebilir ya da tamamen değiştirilebilirKısmen ıslah yönteminde ise davanın konusunda artırıma gidilebilir ya da talep sonucu değiştirilebilir. Eğer davalı cevaben bir dilekçe vermemişse meselaıslah talebi verebilir. Böylece delillerini vermiş olan davalı tarafın yeni delil sunması mümkün hale gelir. Bu işlemle davanın seyri adeta değiştirilir.

Bunlar dışında taşınmazlara yönelik davalarda da ıslah yöntemi kullanılabilir. Yani ıslah nedir? Sorusunun cevabı bu davaları da kapsar.Örneğin davanın başlangıcında tazminat istenmiş olabilir. Ama zamanla davalı taraf bunun yetersiz geldiğini düşüyorsa ıslah yöntemini kullanıp tazminat yerine taşınmaz bir mal isteyebilir. Davaya konu olan bir taşınmazsa davada gösterilen bu taşınmasın yerine başka bir taşınmazın geçirilmesi talep edilebilir. Zamanaşımı isteğinde bulunulabilir.

Islah Yolun Gitme Süresi 

Islah yöntemi ile davada değişiklik istemek için davanın ilerleyişinde bu talepte bulunabileceğiniz aralıklar bulunmaktadır. Eğer davanızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu süreler içinde yapmanız elzemdir. Davalı ve davacının bu yöntemi talep etmesi için belirlenmiş olan süreler birbirinden farklıdır. Davacıda davalıda bu yöntemi dava başlayıp da iddia ya da savunmanın değiştirilip genişletilmesiyle ilgili bir yasak gelene kadar kullanamazlar.

Yazılı yargılama usulü ile yapılan davalarda davalının talep süresi ikinci cevap dilekçesinin ibrazı ile başlamaktadır. Basit usullerde yürütülen bir davada ise süre ilk cevap dilekçesinin verilmesi ile başlamış olur. Eğer davada düzeltilmesi gerekenler davanın seyrini değiştirecek noktalar değil basit hatalar ise bu durumda süre beklemeye gerek yoktur.Islah nedir? Sorusunun içinde ufak detaylarda cevaplanmıştır. Mahkemeye başvurarak ufak hatalar istisnalar olmakla birlikte davanın seyri uzatılmadan değiştirilebilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir