İstihkak Davası Nasıl Açılır

İcra takibi başlatmış olan alacaklı, alacağının tahsili amacıyla borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemi başlatabilir

Borçlunun elinde bulunan mal için haciz işlemi uygulandığında borçlu o malın başkasına ait olduğunu ya da üçüncü kişi haczedilen malın kendisine ait olduğunu ileri sürebilir. Bu durumda icra memurunun tüm bu iddiaları düzenlenen haciz tutanağına geçirmesi gerekir.

“İİK Madde 96 –

istihkak davası nasıl açılır madde 96

Borçlu ya da üçüncü kişi malın haczedildiğini haciz anında öğrenememiş ve bu iddiasını haciz tutanağına yazdıramamış olabilir. Bu durumda iddiasını öne sürmek için geç kalmış değildir. Borçlu ya da üçüncü kişi malın haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren 7 GÜN İÇİNDE istihkak iddiasında bulunabilecektir. Bu sürenin geçmesi ile birlikte borçlu ya da üçüncü kişi bu iddiasını ileri süremeyecektir.

Alacaklı ya da borçlu istihkak iddiasına karşı itiraz etme hakkına sahiptirler. Alacaklı ya da borçlu 3  GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ hakkını kullanmak zorundadırlar. Şayet istihkak iddiasına itiraz edilmemiş ise bu durumda istihkak iddiası kabul edilmiş sayılacaktır.

Alacaklı ya da borçlu istihkak iddiasına itiraz ederse ne olacaktır?

İstihkak iddiasına karşı itirazlar icra müdürlüklerine yapılacaktır. Ancak itirazları incelemeye yetkili merci icra daireleri değillerdir. İcra müdürü alacaklı ya da borçlunun yapmış olduğu itirazı dosyaya ekleyerek icra mahkemesine gönderir.

Dosyayı alan mahkeme öncelikle olarak icra takibinin ERTELENMESİNE ya da DEVAM ETMESİNE dair karar verecektir. Mahkeme şayet takibin ertelenmesine karar verir ise bu halde üçüncü kişiden teminat alacaktır.

 

İlgili Link: İstihkak Davası

 

İSTİHKAK DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR?

İstihkak iddiasına karşı itiraz yoluna başvurulması ve icra müdürünün dosyayı mahkemeye göndermesi sonucunda icra mahkemesi takibin devamına ya da ertelenmesine ilişkin kararını verir.

“Madde 97-  

istihkak davası nasıl açılır madde 97

Mahkemenin icra takibinin ertelenmesine ya da devamına ilişkin vermiş olduğu kararın üçüncü kişiye tebliğ tarihinden itibaren üçüncü kişi 7 gün içerisinde aynı mahkemede istihkak davası açabilecektir.

Eğer bu süre içerisinde istihkak davası açılmaz ise alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılacaktır ve buna bağlı olarak malın satış işlemlerine devam edilebilecektir.

İstihkak davalarına ilişkin yargılama icra mahkemelerinde yapılır.

Açılan davada;

  • Davacı; istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi,
  • Davalı; haciz koyduran alacaklı ya da borçludur.

İstihkak davası devam ettiği sürece alacaklı, üzerinde istihkak iddiası olan malın satışını ve paraya çevrilmesini talep edemeyecektir.

İstihkak davası genel hükümlere göre görülür ve basit yargılama usulüne tabidir.

İstihkak davasında davacı, malın kendisine ait olduğunu ve hangi hukuki sebeple borçluya verdiğini, tüm bu olayları ve hukuki ilişkileri ispatlamakla yükümlüdür. Üçüncü kişinin öne sürmüş olduğu istihkak iddiasını borçlu kabul etmiş olabilir. Ancak borçlunun istihkak iddiasını kabul etmesi dava açısından önem arz etmemektedir. Bu durum alacaklıyı ve davanın seyrini etkilemez. Borçlunun açık ya da örtülü ikrarına rağmen üçüncü kişinin istihkak iddiasını yine de ispatlaması gerekir.

Ancak borçlunun bu iddiayı kabul etmiş olmasının kendi açısından bazı sonuçları vardır. Bu durum borçlunun kendi aleyhine delil teşkil edecektir. Borçlu ilerleyen vakitlerde bu iddiasına aykırı hiçbir iddiada bulunamayacaktır.

 

İstihkak iddiasına karşı itirazlar icra müdürlüklerine yapılacaktır. Ancak itirazları incelemeye yetkili merci icra daireleri değillerdir. İcra müdürü alacaklı ya da borçlunun yapmış olduğu itirazı dosyaya ekleyerek icra mahkemesine gönderir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir