İzale-i Şuyu

Bir taşınmaz üzerinden birden fazla kişi mülkiyet sahibi olduğu hallerde taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin ortaklığı söz konusu olmaktadır.  Bu mülkiyet elbirliği ile mülkiyet olabileceği gibi paylı mülkiyet de olabilecektir. Peki elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet nedir?

Paylı mülkiyette, her bir paydaş mülkiyet konusu mal üzerinde belirli paylara sahiptir. Aksi açıkça belirtilmediği sürece bu payların eşit olduğu kabul edilir. Paylı mülkiyette her bir malik kendi payı üzerinde hak ve yükümlülük sahibi olup kendi payını devredebilir, rehnedebilir ya da alacaklılar taraflarından  bu pay haczedilebilir.

El birliği ile mülkiyet ise kanun ya da kanunda belirlenen sözleşmeler gereği oluşan mülkiyet türüdür. Elbirliği ile mülkiyet türünde ortakların payları ayrı ayrı belirlenmemiş olup tüm ortaklar malın tamamı üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.

 

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır

 

İzale-i şuyu davaları elbirliği ya da paylı mülkiyetin söz konusu olduğu hallerde ortaklığın giderilmesi yani birlikte mülkiyet ilişkisinin bitirilip ferdi mülkiyete geçilmesini ifade eder.

izalei şuyu madde 698 nedir

İzale-i şuyu davası tek bir ortak tarafından diğer tüm ortaklara açılabileceği gibi birden fazla ortağın birleşerek kendileri dışındaki diğer ortaklara karşı bu davayı açması da mümkün olabilecektir. Davalı paydaş/ortak ölmüş ise bu durumda ortağın mirasçılarının tamamı davalı olarak gösterilecektir.

İzale-i Şuyu davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

 

 

Kısaca özetleyecek olursak ortaklığın giderilmesini isteyen ortak ya da ortaklar diğer ortaklara, hayatta değillerse tüm mirasçılarına taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerine dilekçe vermek suretiyle İzale-i Şuyu davası açabilecektir.

 

İzale-i Şuyu davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir.

 

Dava sonucunda mal aynen paylaşılabileceği gibi mülkiyet konusu taşınmazın satılarak bedelinin paylaşılması da mümkün olacaktır.

 

izalei şuyu madde 699 nedir

İzale-i Şuyu Davası Masrafı

 

İzale-i şuyu davasında dava harç ve masraflarının dışında ayrıca birtakım vergiler de ödenmek durumundadır. Bunlar;

Satış ücreti: Dava konusu taşınmaz ortaklardan birisi tarafından alınmış ise diğer ortakların payı kadar ücret, üçüncü bir kişi tarafından satın alınmış ise taşınmaz ücretinin tamamı ödenir.

İlam Harç Masrafı: Alıcının üçüncü bir kişi olması durumunda bu bedel kendisinden alınmıyor olmakla beraber alıcının ortak olması halinde bu bedel ortağın kendi hissesinin %9.9’u kadardır.

Alım harç masrafı: Satın alınan hisse bedelinin %1.65’i alım harç masrafı olarak ödenecektir.

KDV: Satın alınan hisse bedelinin %18i KDV olarak ödenmek zorundadır.

Damga vergisi: İhaleyi alan kişi ihale bedeli üzerinden binde 4.95 olacak şekilde damga vergisi öder.

 

İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer

 

İzale-i şuyu davalarının ne kadar süreceği birçok etkene bağlıdır. Öncelikli olarak davanın görüleceği yargı çevresinin iş yoğunluğu dava süresini etkileyecek bir durumdur.

Bununla beraber hangi paylaşma usulünün seçileceği, satım işleminin seçilmesi durumunda taşınmazın ne sürede satılacağı gibi hususlar da önem arz etmektedir.

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir