Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası


Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası

 

Kasten yaralama suçu, bir eylem suretiyle bir kişinin vücuduna acı verilmesi yahut sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasıdır. Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenleme bulmuştur. Kanunun 86. Maddesi ve devamında ise bu suçun işleniş şekli, neticesi sebebi ile ağırlaşmış halleri ve ceza miktarı düzenlenmiştir.

kasten yaralama ve sucu davasında madde 86 nedir

 Ülkemizde her birey bedeni ile ilgili olarak özgürlüğe ve dokunulmazlığa sahiptir. Bu belirlenen özgürlük ve dokunulmazlıktan yola çıkılarak ise kasten yaralama suçu düzenlenmiştir Kasten yaralama suçu ile korunan hukuki değer bireylerin beden sağlıkları ise tamlıklarıdır.

Yaralama bedensel olabileceği gibi ruhsal da olabilmektedir. Vücut dokunulmazlığının ihlali söz konusu olduğunda kişinin bedenine ya da ruhsal sağlığına yönelik bir ihlal olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

 Kasten Yaralama Suçunda Fail

Kasten yaralama suçunun faili herkes olabilecektir. Ancak kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini ancak belirli kişiler işleyebilecektir. Bu kişilerin kimler olduğu kanunda açıkça sayılmış olmakla beraber kamu görevlileri, altsoy, üstsoy, eş bu belirli kişilere örnek verilebilecektir.

            kasten yaralama ve sucunda dail davası madde 86 nedir

               

 

Kasten Yaralama Suçunda Mağdur

Kasten yaralama suçu mağduru vücudunda yaralamaya yönelik hareketin gerçekleştiği kişidir. Bu suç tipinde mağdur ancak hayatta bir kişi olabilecektir. Örneğin; henüz doğmamış, anne karnındaki cenin kasten yaralama suçunun mağduru olamazlar. Bunun dışında ise suçun mağduru hakkında herhangi bir özellik aranmamaktadır.

Kasten Yaralama Suçunun Konusu Ve Neticesi

Bir kişinin kasten yaralama suçunun hem faili hem de mağduru olma imkanı bulunmamaktadır. Bir kimsenin kendisini yaralaması bu sebeple kasten yaralama suçunu oluşturmayacaktır.

Kasten yaralama suçu mağduru vücudunda yaralamaya yönelik hareketin gerçekleştiği kişidir.

Kasten yaralama suçu kanun maddesinden de açıkça anlaşılabileceği üzere temelde üç farklı şekilde işlenebilecektir.

Vücuda acı verilmesi: Kasten yaralama suçu vücuda acı verilmesi yolu ile işlenebilecektir. Örneğin; bir kimseye yumruk atılması, bir kimsenin tekmelenmesi yahut sürüklenmesi vücuda acı vermek suretiyle kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır.

Sağlığın bozulmasına neden olmak: Kasten yaralama suçu ikinci olarak sağlığın bozulmasına neden olunması suretiyle de işlenebilecektir. Sağlığın bozulmasından anlaşılması gereken ise bir kimsenin hayat fonksiyonlarının işleyişini zayıflatmadır. Örneğin; bir kimseye bir mikrobun bilinçli olarak bulaştırılması, bir kimsenin vücudunda ağrıya sebebiyet verilmesi o kişinin sağlığının bozulması suretiyle kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Sağlığın bozulması sureti ile kasten yaralama suçunun işlenmesi için vücuda acı verilmesi şart değildir. Kişinin sağlığı bozulmakla beraber herhangi bir acı çekmemiş olması halinde de kasten yarama suçu işlenmiş olacaktır. Kısaca izah edilmek gerekirse suçun işleniş biçimine göre sağlığın bozulmasına neden olmakla işlenen kasten yaralama suçunda suçun mağduru acı çekebileceği gibi hiç acı çekmemesi de mümkündür.

Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak: Kasten yaralama suçu aynı zamanda algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak sureti ile de işlenebilecektir. Algılama yeteneği halk arasında daha çok idrak kabiliyeti olarak bilinmektedir. Kişinin düşünme yeteneğinin bozulması da bu yolla işlenen kasten yaralama suçuna örnek olabilecektir.

 Kasten Yaralama Suçunda Şikayet, Zamanaşımı Ve Uzlaştırma

Kasten yaralama suçu kanundaki düzenleme nazarında basit biçimde işlenebileceği gibi suçun işlenişinde nitelikli haller de mevcuttur.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri kanunda düzenlenmiştir. Mağdurun;

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

Konuşmasında sürekli zorluğa,

Yüzünde sabit ize,

Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına sebebiyet verilmiş ise bu halde suçun nitelikli halinde bahsedilebilecektir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralamalar kasten yaralama suçunun basit haline örnek verilebileceği gibi bu suç şikayete bağlıdır. Şikayet süresi ise 6 aydır. Bu süre içerisinde şikayet hakkının kullanılmaması halinde bu hak ortadan kalkacaktır.

Suçun nitelikli halleri ise şikayete bağlı suçlar kategorisine girmemektedir.  Suç şikayete bağlı olmadığından kanunda herhangi bir şikayet süresi de düzenlenmemiştir. Bu suçun soruşturmasına savcı resen başlayabilecektir. Ancak her ne kadar şikayet süresi belirlenmemiş olsa da kasten yaralama suçunun nitelikli halleri için zamanaşımı süresi kanunda belirtilmiştir.

Kasten yaralama suçunun sadece basit hali uzmanlaşmayaya tabidir. Uzlaştırmaya tabi suçlarda soruşturma ya da kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması kanun gereği şarttır. Uzlaştırma işlemlerinin sonucunda fail ile mağdurun uzlaşamaması halinde ise yargılamaya devam edilecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir