Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Günlük hayatımızda bir kimse işe başlarken işveren ile bir iş sözleşmesi(iş akdi) imzalar. Bu iş akdinin işveren tarafından hukuka aykırı bir şekilde sonlandırılması yahut işçi tarafından hukuka uygun bir şekilde sonlandırılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 

Kıdem tazminatı, kanunda belirtilen asgari çalışma süresini tamamlamış olan işçinin iş akdinin yasada belirtilen sebeplerle son bulması halinde iş yerindeki kıdemi ve çalışma süresi göz önünde bulundurularak işverenin işçiye ödemesi gereken bir miktar paradır.

 

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için;

-En az bir yıllık kıdem süresini doldurmuş olması,

– İş akdinin kanunda belirtilen belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekir.

 

İlgili Link: Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

 

“Madde 14 –

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Madde 14

 

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işverenin iş yerinde çalıştığı her bir tam yıl için otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. İşçinin iş yerinde çalıştığı tam bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden bir hesaplama yapılarak ödenecek kıdem tazminatı belirlenir. Kıdem tazminatının ödenmesinde esas alınacak ücret işçinin net ücreti değil brüt ücretidir. Yani kıdem tazminatında otuz günlük ücret işçinin eline geçen ücret üzerinden değil sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın hesaplanacaktır.

 

Türk hukukunda ara buluculuk kurumu düzenlenmiştir. Özel bir uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin, özgür iradeleri ile tarafsız ve bağımsız üçüncü bir uzman kişiyi seçmek suretiyle dava açmadan yahut dava açıldıktan sonra başvurdukları kurum ara buluculuktur. Ara buluculuk ihtiyari olabileceği gibi zorunlu da olabilir. İhtiyari ara buluculukta taraflar kendi iradeleri ile dava açılmadan uyuşmazlığın ara buluculuk ile çözümleneceğini kararlaştırabilir ve ara bulucuya başvurabilirler. Zorunlu ara buluculukta ise tarafların dava açılmadan önce ara bulucuya başvurmak zorunludur.

 

Zorunlu ara buluculuk müessesinde tarafların dava açmadan önce ara bulucuya başvurmaları zorunludur. Şayet kanunla zorunlu ara buluculuğun düzenlendiği durumlarda taraflar ara bulucuya başvurmadan önce dava açarlar ise bu dava ara bulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle usulden reddedilecektir. Mahkeme işin esasına dahi girmeden davayı usulden reddedecektir. Bu durumda ise hak kayıplarının meydana gelmesi çok büyük olasılıktır. Bu sebeple özel uyuşmazlıklarda alanında uzman bir avukata başvurmak suretiyle bu süreci yönetmek hak kayıplarının da engellenmesi adına oldukça önemlidir.

 

İşçilik alacaklarının talep edilmesi durumunda birçok alacak için kanunumuzda ZORUNLU ARA BULUCULUK müessesesi düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi de kıdem tazminatı ücretidir. İşçinin işverenden kıdem tazminatı talep etmesi durumunda bu talep ara bulucuya başvurmadan ilk olarak İş veya İş Mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinden talep edilmesi halinde dava zorunlu ara buluculuk müessesinin yerine getirilmediğinden bahisle usulden reddedilecektir.

 

İlgili Link: Kıdem Tazminatı 2018 Şartlar

 

   “Dava şartı olarak ara buluculuk

 

MADDE 3- 

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Madde 3

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince 01.01.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şarttır.

 

İşçi kıdem tazminatı talebini öncelikle ara bulucuya iletecektir. Ara bulucu işçi ve işveren ile kanununda düzenlenen şekli ile bir toplantı düzenleyecektir. Bu toplantı sonucunda taraflar anlaşmaya varır ise işçi kıdem tazminatına kavuşmuş olacaktır. Ancak tarafların anlaşamaması durumunda ara bulucu 3 adet ANLAŞMAZLIK TUTANAĞI düzenler ve bu tutanağı işçi, işveren ve ara bulucu imzalar. Tutanağın her bir adedi işveren, işçi ve ara bulucuda bulunur. İşçi kendisine verilmiş olan anlaşmazlık tutanağının aslını dava dilekçesine eklemek suretiyle hukuk mahkemelerinde dava açabilecektir.

 

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işverenin iş yerinde çalıştığı her bir tam yıl için otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir