Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin kanunda belirtilmiş olan bazı durumlar sonucunda sona ermesi halinde işçinin almaya hak kazandığı ödemeye kıdem tazminatı denilmektedir.

 

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle mutlaka o iş yerinde asgari bir çalışma süresini doldurması gerekmektedir. Bu süre ise kanunda 1 YIL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesine bağlıdır.

 

İlgili Link: Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

 

Madde 14

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanacak?

 

Kıdem tazminatına hak kazanan işçinin hak kazandığı kıdem tazminatı miktarı belirlenirken öncelikle işçinin iş yerindeki kıdemine bakılır. İşçi ile işverenin iş sözleşmesi yaptığı tarih ile iş sözleşmesinin feshedildiği tarih arasındaki her bir tam yıl için işçiye otuz günlük ücret ödenecektir. Bu süreç içerisinde bir tam yıla tamamlanamayan süre için de oranlama yolu ile ödenecek tazminat miktarı bulunacaktır.

 

Kıdem tazminatının belirlenebilmesi için öncelikle işçinin bir günlük ücretinin belirlenmesi gerekir. Ardından bir günlük ücret otuz ile çarpılmak suretiyle otuz günlük ücret hesaplanır. Daha sonra otuz günlük bu ücret işçinin kıdem yılı ile hesaplanarak işçinin hak kazandığı kıdem tazminatı bulunur.

 

Peki işçinin kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınacak ücret nedir?

 

“Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

 

Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınacak ücret işçinin net ücreti değil brüt ücretidir. Net ücret işçinin eline geçen ücrettir. Brüt ücret ise işçinin eline geçen ücret değil sigorta primi, aidat, vergi gibi kesintiler yapılmaksızın hesaplanan son ücrettir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplaması son brüt ücret üzerinden yapılacaktır.

 

İşçinin ücretinin sabit olmadığı durumlarda da öncelile işçiye son bir yıl içerisinde ödenen ücret hesaplanacaktır. Bulunan bu hesap o süre içerisinde günlere bölünür ve ortalama bir ücret bulunur. İşçinin kıdem tazminatı hesaplaması bulunan bu ortalama ücret üzerinden yapılacaktır.

 

Şimdi sizinle birlikte kıdem tazminatı hesaplaması kabaca nasıl yapılır bunu görelim;

 

Örneğin bir işçinin günlük BRÜT ÜCRETİ 100 TL olsun. Bu işçinin iş yerindeki çalışma süresinin de 3 yıl olduğunu düşünelim.

 

Bir günlük brüt ücreti belli olan bu işçinin öncelikle 30 günlük brüt ücretini hesaplamamız gerekli.

 

İşçinin 30 günlük brüt ücreti;

30×100=3000 TL dir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Madde 13-14

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin kanunda belirtilmiş olan bazı durumlar sonucunda sona ermesi halinde işçinin almaya hak kazandığı ödemeye kıdem tazminatı denilmektedir.

 

Burada bulduğumuz rakam işçinin 30 günlük ücretidir. Kıdem tazminatı hesaplamasında işçiye iş yerinde çalıştığı her bir yıl başına 30 günlük brüt ücret ödenecektir. İşçinin iş yerindeki kıdemi 3 yıldır. İşçinin 30 günlük ücreti ise 3000 TL dir.

 

Bu halde işçinin kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde olacaktır;

 

İşçinin çalışma süresi x İşçinin 30 günlük ücreti

3  x  3000  = 9000

 

Bu durumda işçinin hak kazandığı kıdem tazminatı 9000 TL olacaktır.

 

İşçinin kıdeminin 3 yıl 6 ay olduğunu düşünecek olursak kıdem tazminatı hesaplamasında 3 yıllık kısım yukarıda izah ettiğimiz şekilde hesaplanacaktır. 6 aylık kısım ise tam bir yıl olmadığı yani işçi kıdeminde tam bir yılı tamamlamadığı için oransal bir hesaplama yapılacaktır.

 

İşçinin brüt ücretine göre bir yıllık çalışma için elde edeceği kıdem tazminatı miktarı 3000 TL olarak hesaplanmıştı. Bu durumda işçinin 6 aylık kıdemde hak kazanacağı kıdem tazminatı 3000/2: 1500 TL olacaktır.

 

Yani işçinin 3 yıl 6 aylık çalışması sonucunda alacağı kıdem tazminatı miktarı:

3   x  3000  +  1.3000 / 2 : 10.500  TL olacaktır.

 

İş Kanununda yapılan düzenleme gereğince kıdem tazminatının bir tavanı bulunmaktadır. Bu tavan belirlemesi toplum yararını ve kamu düzenini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir