Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur


Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi ile kiraya veren bir şeyin kullanılmasını ve yararlanılmasını kiracıya bırakırken, kiracı da taraflar arasında kararlaştırılan bedeli kiraya verene ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

kira sözleşmesi nasıl doldurulur madde 299 nedir

Günümüzde kira sözleşmesi örneklerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kırtasiyelerden ya da internet ortamından birbirinden farklı birçok kira sözleşmesine ulaşabilirsiniz. Ancak her kira sözleşmesinde mutlaka bulunması gereken 3 ana başlık bulunmaktadır. Bunlar;

Kiralama ile ilgili bilgiler,

Kiralanan ile birlikte bulunan demirbaş eşyalar ve

Kiralama ile ilgili genel koşullardır.

Kiralama işlemi belirli ya da belirsizbir süre için yapılabilecektir. Bu durum kira sözleşmesinde açıkça belirtilir.

kira sözleşmesi nasıl doldurulur made 300 nedir

 

Kira sözleşmesi eksiksiz ve hatasız doldurulması gereken bir sözleşmedir. Aksi halde oldukça büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilecektir.

 

Kira sözleşmesi eksiksiz ve hatasız doldurulması gereken bir sözleşmedir.

 

Kira sözleşmesinin ilk bölümünde kiralanan şeyi cinsi, taşınmaz ise kiralananın adresi, mülk sahibi ile kiralayanın kişisel bilgileri (isim, tc kimlik numarası, adres vb), kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış ise sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi ve sözleşme konusu kira bedeli açıkça belirtilir.

Kiralama işlemi ile birlikte kiralanan şeye ait ya da ondan ayrılamaz parçalar üzerinde de tasarruf hakkına sahip olursunuz. Ancak kiralama işlemiyle bunlar sizin mülkiyetinize geçmez. Bu sebeple herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına bu demirbaşların sözleşme tarihi itibari ile neler olduğu ve durumlarının nasıl olduğu ( örneğin bozuk ya da kırıksa sözleşmede açıkça belirtilmelidir) sözleşmenin ikinci bölümünde açıkça yazılması gerekmektedir.

Yukarıda sayılmış olan iki bölümün ardından ise kira sözleşmesi ile ilgili genel bilgilerin bulunması gerekir. Kiralanan içerisinde tadilatların kimler tarafından yapılacağı, yapılacak masraflarda kimlerin sorumlu olacağı, kiranın nasıl yatırılacağı, banka havalesi ile yatırılacaksa hangi banka aracılığı ve kimin hesabına yatırılacağı bu bölümde yazılır. Ayrıca kira sözleşmesinde depozitonun hangi şartlarda ve ne zaman geri ödeneceği de açıkça yazılmalıdır.

Kira sözleşmesi tek nüsha halinde yapılmamalıdır. Sözleşmeler birbirinin aynısı olacak şekilde iki nüsha halinde düzenlenmeli ve bu her iki nüsha da kiraya veren ve kiralayan tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmelerden birisini kiraya veren diğerini ise kiralayan teslim almalı ve mutlaka saklamalıdır.

Her ne kadar matbu şekilde hazırlanmış kira sözleşmeleri olsa da tarafların bu kira sözleşmesine bağlı olması şart değildir. Taraflar kendileri bir sözleşme hazırlayabileceği gibi matbu olarak hazırlanmış bu sözleşmelerde değişiklik ya da sözleşmelere ekleme yapmak suretiyle kendi kira sözleşmelerini de oluşturabilirler.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir