Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Dördüncü Bölüm’de düzenleme bulmuştur.

Kira sözleşmesinde kiraya veren bir şeyi kiracının kullanması amacı ile kiracıya bırakır ve kiracı da buna karşılık olarak belirli bir ücreti kiraya verene öder. Kira sözleşmesinin en temel şartı budur.

 

kira sözleşmesi madde 209 nedirKira sözleşmesinin belirli bir süre ya da belirsiz bir süre için yapılması mümkündür. Bu süre kira sözleşmesinde belirtilir. Belirli kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesindeki sürenin dolması ile beraber herhangi bir ihbar ya da ihtara gerek olmaksızın sözleşme sona erer. Ancak belirsiz kira sözleşmelerinde açıklanacağı üzere kanunda belirlenmiş olan sürelere uygun olmak suretiyle kira sözleşmesi sonlandırılabilir.

Kira sözleşmesinin yapılması ile beraber hem kiracının hem de kiraya verenin bazı borçları doğmaktadır. Kiracının borçları;

Kira bedelini ödeme borcu

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu

Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcudur.

Kira sözleşmesi yapılmadan önce ve yapılma aşamasında mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar bulunmaktadır. Aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat etmemeniz halinde büyük mağduriyetler yaşamanız söz konusu olabilir.. Peki, kiralama işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir?

İlk olarak dikkat etmeniz gereken şey kira sözleşmesi yapacağınız kişinin kiralananın gerçek sahibi olup olmadığıdır. Eğer sahibi değilse kiralama hak ve yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmesini istemelisiniz. Ayrıca kiralanan yerin size gösterilen yer olup olmadığından emin olmadan kira sözleşmesini imzalamamalısınız. Kiralananın gerçek yerini ve gerçek sahibini ise tapu kayıtlarını inceleyerek öğrenmeniz mümkündür.

 

Kira bedeli sadece ev/mal sahibi tarafından belirlenebilir.

 

Şayet kiralanan yer bir konut değil de iş yeri ise bu halde ilk dikkat edeceğiniz nokta kiralanan yerin işletme ruhsatı alabilmek için imar durumunun elverişli olup olmadığıdır. Uygulamada sıklıkla iş yeri kiralamalarında kira sözleşmesi mal sahibinin vekili ile yapılmaktadır.Bu durumda kontrat işleminde sözleşmeyi imzalayacak kişinin mal sahibinin gerçek vekili olduğundan emin olmalısınız.

Birden fazla mal sahibi varsa kira sözleşmesinde mutlaka hepsinin imzası olmalıdır. Kendileri için vekil tayin etmişlerse bu halde her bir mal sahibinin vekilinin ayrı ayrı imzası bulunmalıdır.

Kontratta kira bedeli, kira süresi, kira bedelinde gelecekte yapılacak artışlar, depozito, kiralanan yerin kullanım amacı ve kiralanan yerin son durumu açık bir şekilde belirtilmelidir. Bunlardan birisinin bile eksik olması büyük mağduriyetler yaratacaktır.

Kira bedeli sadece ev/mal sahibi tarafından belirlenebilir. Bu noktada kiracının herhangi bir hakkı yoktur. Kiracı ancak belirlenen bedeli kabul ya da reddedebilir.

Kira bedelinin kiracı tarafından kira verene ödenmesi hususunda en güvenli yol olan bedelin bankaya yatırılması yolunun tercih edilmesini önermekteyiz.  Kira borcunu elde ödüyorsanız , kiralayan ya da vekilinden kira borcunu ödediğinizi gösterir  belge almanız haklarınızı güvence altına almanızı sağlayacaktır.

 

İlgili Link: İşyeri Kira Kontratı Süresi

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir