Kızlık Zarı Boşanma Sebebi Olur mu


Kızlık Zarı Boşanma Sebebi Olur mu?

Bugünkü yazımızda sizlerle kızlık zarının yani bakire çıkmamanın boşanma sebebi olup olmayacağını paylaşacağız. Aslında temel insan hakları ve eşler arası ve cinsiyetler arası eşitlik düşünüldüğünde her ne kadar böyle bir konunun tartışılması gerekip gerekmediği üzerinde durulabilecekse de ülkemizdeki genel inanış gereğince kanunda bu konuda düzenleme yapılmamış olsa da birçok yargı kararında bu konunun karşımıza çıktığını görebiliriz.

Genel olarak bahsetmemiz gerekirse sadece kadının kızlık zarının yırtık olması, kızlık zarı dikimi yapılmış olunması, bir boşanma sebebi olarak kabul edilemez. Tüm bunlarla birlikte değerlendirilmesi gereken başka hususlar da vardır.

Kızlık zarına dayanılarak açılacak olan boşanma davası Medeni Kanun’un 166. Maddesi olan “evlilik birliğinin temelden sarsılması” başlıklı maddesine dayanılarak açılacaktır.

“Madde 166-

kızlık zarı boşanma sebebi olabilir mi

Karısının bakire olmadığına dayanarak boşanma davası açmak isteyen erkek bu durumun güvenini sarstığını ve gerçekten güven kırıcı bir davranış olduğunu belirterek ve ispatlayarak ancak davayı kazanabilecektir. Gerçekten de eşin bakire çıkmaması durumu bazı hallerde güven sarsıcı davranış olarak kabul edilebilecektir. Ancak bu haller takdir edersiniz ki bazı özel hallerdir.

Öncelikle kızlık zarına yani eşin bakire çıkmamasına ve buna bağlı olarak da güven sarsılmasına dayanarak boşanma davası açabilmek ve bu sebeple boşanabilmek için erkek eşin kusurunun kadın eşin kusurundan daha az olması veyahut erkek eşin kusursuz olması gerekmektedir. Yani erkek eş kadın eşe göre kısmen daha kusursuz olmalı ve mutlaka iyiniyetli olmalıdır.

Dilerseniz yukarıda açıkladığımız konuyu birkaç örnek ile pekiştirelim.

Kadın eşin bakire çıkmamasının boşanma sebebi sayılabilmesi için aranan birtakım ek şartlar olduğunu belirtmiştik. Örneğin;

Kadın eş erkek eşi evlenme akdinin kurulmasından önce bakire olduğu konusunda kandırmış ise,

Kadın eş özellikle bakire olduğu hususunda yalan beyanlarda bulunmuş ise,

Kadın eş bakire olduğu konusunda güvence vererek bu evliliğin gerçekleşmesini sağlamış ise,

Erkek eşin bu konuya önem verdiğini söylemesine rağmen kadın eş bakire olmadığını erkek eşten saklamış ise,

Bu durumda evlilik birliğinin kurulması ve erkek eşin gerçeği öğrenmesi evlilik içerisinde güven duygusunun zedelenmesine sebep olacaktır.

Özetlemek gerekirse; kadının bakire çıkmaması mahkemece boşanma sebebi sayılabilecektir. Ancak sadece kadının bakire olması boşanma sebebi sayılmayacaktır. Yukarıda da örneklendirdiğimiz üzere mahkeme kararını verirken somut olaya göre değerlendirme yapacaktır. Şayet mahkeme eşler arasında güven duygusunun zedelendiğine ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığına kanaat getirirse bu durumda boşanma kararı verebilecektir.

Bugünkü yazımızda sizlerle kızlık zarının yani bakire çıkmamanın boşanma sebebi olup olmayacağını paylaşacağız. Aslında temel insan hakları ve eşler arası ve cinsiyetler arası eşitlik düşünüldüğünde her ne kadar böyle bir konunun tartışılması gerekip gerekmediği üzerinde durulabilecekse de ülkemizdeki genel inanış gereğince kanunda bu konuda düzenleme yapılmamış olsa da birçok yargı kararında bu konunun karşımıza çıktığını görebiliriz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir