Mal Varlığı Olmayana Haciz Yapılır Mı

İhtiyati haciz nedir kapsamlı bir içerik açıklamasından önce haciz nedir ve nitelikleri nelerdir hangi durumlarda haciz gerekli hale gelmektedir gibi akıllarda soru işareti olarak kalan soruların yanıtlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Haciz genel olarak tanımlanması gerekirse kesinleşmiş bir icra takibi sonucunda konusu olan belirli bir para alacağının ödenmesini sağlayabilmek amacıyla bu uğurda istekte bulunan alacaklı kişi faydasına olacak bir biçimde, söz konusu alacağa karşılık gelecek şekilde miktar ve kıymetteki borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafınca hukuki işlemler kapsamında el konulması olarak tanımlanmaktadır.

 

Mal varlığı olan ve olmayanlara göre bir değerlendirme yapılmadan önce haczin ne şekilde gerçekleştiği hususunda bilgilendirme yapılması gerekiyor. Hacizde yetkili icra dairesi olarak takibin yapıldığı yer olarak icra dairesi yetkili ve görevli olmuş bulunuyor. İcra dairesinin yetkisi kesin olmakla beraber taraflar itiraz etmese dahi yetki konusunda kendiliğinden olduğu şekilde göz önünde tutulmaya çalışılır.

 

 

Tamamıyla Haczedilmeyen Haklar ve Mallar 

 

Maddi hukuktan kaynaklanmakta olan haczedilmeyen hak ve mallar bu içerik içinde değerlendiriliyor. Maddi hukuka göre başkalarına devri ve verilmesi yasaklanmış olan nal ve haklar haczedilemez ve özellik dışında tutulmaya devam etmektedir. İhtiyati haciz nedir ile birlikte gündemde yer alan konuların başlığı değişkenlik göstermekle birlikte hangi eşya ve hakların haciz kapsamı dışında kaldığı önemli bir yer tutuyor.

 

Bu şekilde elde edilen bilgiler hukuki kapsamda analiz ediliyor ve bilgilendirme yapılıyor. Devlet malları ile mahsus yasalarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar ve ekonomik etkinlikler, kendi sermayesinden daha çok bedeni çalışmalarına dayanan borçluların mesleğini devam ettirebilmeleri için gerekli olan her türlü eşyalar bunun içeriğini karşılamaktadır.

 

İlgili Link: İstinaf Nedir 

 

Haciz Kuralları Kapsamında Mal Varlığı Olmayana Haciz Yapılır Mı? 

 

Kişilerin parası veya mal varlığı yok ise eve haciz geliyor bilgisi mevcuttur. Haciz işleminden önce eve tebligat geliyor ve tebligatın iletilmesinden sonra da itiraz edilmez veya borç ödenmez ise haciz işlemleri başlatılmış bulunuyor. Fakat borç ne kadar olursa olsun evdeki eşyaların hacziyle ilgili bir sınırlama vardır. Örneğin kişinin maaşı varsa maaşının dörtte birinden fazlası haczedilemez ve bu konuda hassasiyet gösterilir.

 

Önceki zamanlarda bireylerin bütün eşyaları anlıyor ve kişiler zor dönemler yaşıyorlardır. Son zamanlarda çıkan kanun gereği ise; para ve değerli eşya dışında kişilerin hayatını devam ettirebilmesi için şart olan ev eşyalarına (buzdolabı, televizyon gibi ) ve aynı evde yaşayan öteki bireylerin kullandığı eşya ve malların haczi engellenebiliyor. Fakat bunlardan ikişer adet varsa icra memuru birini haczetmekle görevlendiriliyor.

 

İhtiyati haciz nedir yine haciz türlerinden en önemlileri içinde yer almakla beraber bilgilerin güncellenmesi doğrultusunda kavramın içeriği iyileştirilebilmektedir. Yetkili mercii ve alınan tüm kararların uygulanabilmesi hususunda tarafların şartlara göre değerlendirilmesi şart olmuştur.

 

İlgili Link: Vesayet Ne Demektir

 

İhtiyati haciz nedir kapsamlı bir içerik açıklamasından önce haciz nedir ve nitelikleri nelerdir hangi durumlarda haciz gerekli hale gelmektedir gibi akıllarda soru işareti olarak kalan soruların yanıtlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir