Mesai Nasıl Hesaplanır


Mesai Nasıl Hesaplanır?

         Çalışma süresi kavramı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.mesai nasıl j,hesaplanır davası 4 nedir

İş Kanununda ise bir işçinin en fazla kaç saat çalışabileceği düzenlenmiştir. Kanuna göre haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saat olabilecektir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece bu süre işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit biçimde bölünmek suretiyle uygulanacaktır.

Günlük çalışma süreleri haftalık çalışma saatini aşmamak suretiyle taraflarca kararlaştırılabilecektir. Ancak günlük çalışma süresinin on bir saati aşmaması gerekmektedir. İşçi hakları kapsamınsa günlük on bir saatlik sınır fazla çalışma ve fazla süreler ile çalışmayı da kapsamaktadır.

 

Peki, fazla çalışma ve fazla süreler ile çalışma nedir?

fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde olmak kaydıyla haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.

mesai nasıl hesaplanır madde 41 nedir

            fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşme ile kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar olan çalışmalardır.

       

Resmi Tatil Mesai Hesaplama

         Fazla çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu durumda işveren işçinin çalışmadığını ispatlamak zorunda değildir. Bu ispat imzalı bir belge ile olabileceği gibi tanık dinletilmesi suretiyle de olabilecektir. İspat araçları konusunda kanunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

Fazla mesai talep hakkı zamanaşımına bağlıdır. Buna yönelik İş Kanununda zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir.

Mesai nasıl hesaplanır davası madde 32 8 nedir

         İşçinin ücrete ilişkin haklarını beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talep etmemesi durumunda ücret talep hakkı düşecektir.

Çalışma süresi kavramı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

 

         Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin çalışıp çalışmayacağı iş sözleşmesi ile belirlenecektir. İş sözleşmesinde bu konuda bir hüküm bulunmaması halinde bu günlerde işçinin çalışması için işçinin onayı şarttır.

İş Kanunu kapsamına giren resmi tatil günlerinde işçinin çalışmaması halinde bir karşılığı olmamasına rağmen işçiye o günün ücreti tam olarak ödenir. Ancak resmi tatil gününün hafta tatili gününe denk gelmesi durumunda işçiye sadece bir günlük ücret ödenecektir. Bu durumda işçinin hem hafta tatiline yönelik hem de resmi tatile yönelik olmak üzere çift ücret isteme hakkı bulunmamaktadır.

Hafta Sonu Mesai Hesaplama

         İşçilere dinlenmeleri için ayrılan hafta sonu tatilleri için çalışma olmaması sebebiyle bir karşılığı olmadan BİR günlük ücret tutarında ücret ödenmektedir. İşçinin hafta sonu tatiline hak kazanabilmesi de tatilden önceki iş günlerinde kanuna uygun olarak çalışmış olması şarttır.

Ancak hafta sonu tatilinde özellikle ekonomik sebeplerle işçiler çalışmak isteyebilmekte ya da işyerinin koşulları/işin gereklilikleri nedeniyle çalışma zorunda bırakılabilmektedirler. Bu durumda işçiye ödenecek ücret nasıl olacaktır?

Hafta sonu tatilinde işçinin dinlenmek yerine çalışması durumunda tatil günü çalışan işçiye hafta sonu tatili ücreti dışında, yüzde elli artırılmış fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Bu hesap ise şöyle yapılmaktadır; öncelikle işçinin bir aylık ücreti otuza bölünmek suretiyle günlük çalışma ücreti belirlenir. Ardından belirlenen bu ücret yüzde elli artırılmak suretiyle fazla çalışma ücreti hesaplanır ve ödenir.  Örneğin bir işçinin günlük çalışma ücreti 100 TL ise fazla çalışma ücreti yarı oranında artırılmış olarak 150 TL olacaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir