Miras Hukuku Nedir

Miras, ölen bir kişinin ardında bıraktığı  menkul gayrimenkul malvarlığı olabileceği gibi, fikri ve sınai mülkiyete konu haklarda terekeye dahil mallar arasındadır.  Mirasçının borçları da terekeye dahil olan pasif malvarlığı kalemidir.. Borçlar kısmı çok fazla bilinmediği için bunun özellikle vurgulanması gerekir. Bir kişi öldükten sonra arkasında borç bırakmış ise bunu mirasçılarının ödemeleri bir zorunluluktur.

 

Miras Hukuku Tek Midir?

 

Miras hukuku konusu ülkelere göre farklılık gösterebilir. Yani sabit kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Fakat ülkemizdeki uygulamalara bakılırsa iki farklı miras hukuku olduğu görülecektir. Bunlardan ilki yasalara göre uygulanan hukuktur. Bu hukukun uygulanması kişilerin isteğine bağlıdır. Yani mahkemeye gidilir ise bu hukuk uygulanır. Mahkemelerde bunun haricinde bir hukuk uygulanması söz konusu değildir.

Ülkemizde uygulanan bir diğer hukuk ise İslam hukukudur. Bu da dini hassasiyetleri yüksek olan kişiler tarafından uygulanan bir hukuktur ve bunun temel dayanak noktası Kuran’ı Kerimde yazan şekildedir.

Ancak taraflar bu iki kural dışında da tereke konusu malvarlığını diledikleri şekilde paylaşabilirler. Ancak bu paylaşıma tüm mirasçıların iştiraki zorunlu olup yazılı şekilde yapılması ispat kuralları açısından yeterlidir.

 

Yasalara Göre Uygulanan Miras Hukuku

 

Yasalara göre uygulanan miras hukukunda mirasçıların aldıkları pay genellikle eşittir ve kişinin cinsiyetine ya da farklı unsurlarına göre değişmez.. Fakat bu durum mirasçıların ölen kişinin eşi mi, çocukları mı ya da anne ve babası mı olduğuna göre değişmektedir. Fakat bu durumların tamamı ilgili yasada net bir şekilde belirtilmiş olup tartışmalı olan hiçbir konu bulunmamaktadır.

 

Miras, ölen bir kişinin ardında bıraktığı  menkul gayrimenkul malvarlığı olabileceği gibi, fikri ve sınai mülkiyete konu haklarda terekeye dahil mallar arasındadır.

İslam’a Göre Miras Hukuku

 

İslam’a göre uygulanan miras hukuku ise biraz farklıdır ve kişilerin cinsiyetine göre verilen paylar değişmektedir. Daha basit bir ifade ile kadınlara bir pay verilirken erkeklere bunun iki katı kadar pay verilmektedir. Dolayısıyla da eşitlik durumu söz konusu değildir.

İslam’daki miras dağıtımının eşit olmamasının temel nedeni olarak sorumluluklar gösterilmektedir. Sorumluluğu daha fazla olan erkeklerin bu sorumluluğun altından daha rahat kalkabilmeleri için mirastan daha pay almaları gerekliliği ifade edilmiştir.

 

İlgili Link: Feragatname Nedir ?

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir