Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir


Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir ?

Türk Medeni Kanununda 3 çeşit nafaka düzenleme bulmuştur. Bunlar;

Yoksulluk nafakası,

İştirak Nafakası ve

Tedbir Nafakasıdır.

Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken hakimin yoksulluğa düşecek tarafa ve müşterek çocuklara takdir ettiği nafaka çeşididir. Tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesi ile beraber çocuklar için iştirak nafakasına yoksulluğa düşecek taraf için ise yoksulluk nafakasına dönüşecektir. Uygulamada yoksulluk nafakasının alacaklısı genel olarak kadın olarak karşımıza çıkmakla beraber erkek taraf için yoksulluk nafakasına hükmedilmesi de mümkündür.

Nafakaya hükmedilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Müşterek çocuklar velayet hangi tarafta olursa olsun anne ve babanın bakımına, maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple özellikle müşterek çocuğun giderlerinin karşılanabilmesi, maddi desteğin sağlanabilmesi için davanın kesinleşmesi ile beraber velayeti kazanamayan taraf müşterek çocuk için İŞTİRAK NAFAKASI öder. Bu nafaka çocuğun yaşı, giderleri ve yaşam koşullarına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin çocuğun devlet okuluna devam etmesi ile özel okula devam etmesi arasında maddi yönden farklılıklar bulunduğu için nafaka bu koşullara göre belirlenecektir. Müşterek çocuğun hastalığının bulunması, özel eğitime ihtiyaç duyması gibi özel durumların oluşması durumunda mahkeme iştirak nafakasına hükmederken tüm bu koşulları göz önünde bulunduracaktır.

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için ise öncelikle kanunda belirli koşulların oluşması aranmıştır. Türk Medeni Kanununa göre;

Ağır kusurlu olmayan, kusuru bulunmayan ya da eşit kusurlu eş yoksulluk nafakası talebinde bulunabilecektir.

Yoksulluk nafakası isteyen kişinin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmesi gerekmektedir.

Yoksulluk nafakası isteyen kişinin mevzuatta ve doktrinlerde hakim olan görüşe göre “yoksulluk nafakasını kural olarak alamayacak kişiler” arasında sayılmaması gerekmektedir.

Nafakanın belirlenmesinde mahkeme birçok farklı kriteri göz önünde bulundurur. Nafaka tayininde hakimin takdiri büyük bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi ise kanunda net bir belirleme olmaması, durumun şartlarının bu şekilde bir düzenlemeyi mümkün kılmaması ve bu sebeple hakimin kendisinin araştırma ve takdir yoluna gitmesinin mecbur olmasıdır.

Nafakanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterlerden başlıcası tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıdır. Hakim nafaka takdir ederken tarafların çalışıp çalışmamalarını, çalışma koşullarını, evlilik birliği içerisindeki yaşam tarzları gibi hususları değerlendirerek bu hususlar çerçevesinde bir nafaka miktarına karar verir.

Ancak mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın değeri tarafların sosyo-ekonomik durumlarının değişmesi ile beraber nafaka miktarı artırılabilecek ya da azaltılabilecektir. Bu talep ise Medeni Kanundaki hükme dayanmaktadır.

“Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi Madde 176.jpg

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir Madde 176

Taraflardan biri boşanma davasının kesinleşmesinden sonra sosyal ve ekonomik durumlarda değişiklik olması halinde nafakanın artırılması ya da azaltılması talebi ile yeni bir dava açabilir.  Söz konusu bu davada da hakim yeni nafaka miktarını belirlerken boşanma davasındaki süreçteki gibi belirli koşulları göz önünde bulundurarak nafaka yeni nafaka miktarına karar verebilir. Durumun koşullarına göre daha önce hükmedilen nafakanın kaldırılması kararı da verilebilecektir. Hakimin takdirinin bu denli geniş olması ise mahkeme sürecinde tarafların içinde bulundukları koşulları tam anlamı ile anlatabilmeleri ve aktarabilmelerini gerektirmektedir.

Nafakaya hükmedilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Müşterek çocuklar velayet hangi tarafta olursa olsun anne ve babanın bakımına, maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple özellikle müşterek çocuğun giderlerinin karşılanabilmesi, maddi desteğin sağlanabilmesi için davanın kesinleşmesi ile beraber velayeti kazanamayan taraf müşterek çocuk için İŞTİRAK NAFAKASI öder.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir