Ortaklığın Giderilmesi Davaları

 

Kanunumuzda mülkiyet hakkı tam olarak tarif edilmemiş olmakla beraber Medeni Kanunumuzda mülkiyet hakkına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

 

ortaklığın giderilmesi davasi madde 618 nedir

Mülkiyet hakkının konusu bir taşınmaz olabileceği gibi taşınır mal da olabilmektedir. Taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde bir kişi tek başına mülkiyet hakkına sahip olabileceği gibi yine bir mal üzerinde birden fazla kişi de mülkiyet hakkına sahip olabilecektir.

 

 

Toplu mülkiyet hakkında bir kişiden ziyade birden fazla kişinin hakimiyetinden bahsedilebilecektir. Toplu mülkiyet “paylı mülkiyet” şeklinde olabileceği gibi “el birliği mülkiyet”i şeklinde de belirlenebilecektir.

 

paylı mülkiyette, mülkiyete tabi konu mal üzerinde birden çok şahıs söz konusu olmakla beraber her bir şahıs mülkiyet konusu mal üzerinde bir paya sahiptir. Şahısların pay oranları belirlenecek olup tapu kütüğüne bu şekilde tescil yapılacaktır. Her bir hak sahibi paylı mülkiyette paydaş olarak adlandırılmaktadır.

 

el birliği ile mülkiyette ise pay söz konusu olmamakla beraber tüm şahıslar mülkiyete konu mal üzerinde mülkiyet sahibidirler ve bu mülkiyet şekli genellikle hukuki bir ilişki ya da kanuni bir düzenlemeden doğmaktadır.  El birliği ile mülkiyette ise hak sahiplerinin her biri ortak olarak adlandırılmaktadır.

 

İzaleyi Şuyu Davası Aşamaları

 

Ortaklığın giderilmesi davaları uygulamada izale-i şüyu davaları olarak da bilinmektedir.

 

Ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşmayı kimlerin isteyebileceği ve paylaşımların hangi usule göre yapılacağı kanunda açıkça düzenlenmiştir.

 

Ortaklığın giderilmesi davalarını bir paydaş tek başına ya da birden fazla paydaş/ortak beraber açabileceklerdir. Davacı ortaklığın giderilmesini isteyen paydaş/ortak olmakla beraber davalı ya da davalılar ise diğer tüm paydaşlar/ortaklar olacaktır.

 

 

Taşınır ya da taşınmaz mallara ilişkin ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme hukuk mahkemelerinden olan sulh hukuk mahkemeleridir.

 

Ancak paylaşma biçiminin belirlenmesi hususunda taraflar arasında uyuşmazlık yaşandığı sıklıkla görülmektedir.

 

Taşınmaz malların aynına ilişkin davaların açılacağı yer ile ilgili ise yani yetkili mahkeme konusunda ise kanunda özel bir düzenleme bulunmaktadır. Taşınmazın aynından doğacak olan davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Kısaca belirtilmek gerekirse taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davasında davanın taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması kanunen zorunludur.

 

Ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşma biçimi malın aynen bölüşmesi, pazarlık ya da malın açık artırma suretiyle satılması şeklinde olabilecektir.

ortaklığın giderilmesi davası madde 699

Ancak paylaşma biçiminin belirlenmesi hususunda taraflar arasında uyuşmazlık yaşandığı sıklıkla görülmektedir. Bu durumda ise taraflardan her biri hakimden malın aynen bölünerek paylaştırılmasını talep edebilir. Ancak bölünen parçalar birbirine denk değil ise bu halde eksik değerdeki parçaya para eklemek suretiyle tüm paydaş veya ortakların hakkına tam olarak kavuşması sağlanacaktır. Bölme yolu ile ortaklığın giderilmesinin mümkün olmaması halinde açık artırma ile satışa karar verilecektir.

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında paylaşılmış olan kanun maddeleri paylı mülkiyete ilişkin olmakla beraber elbirliği ile mülkiyette, aksine bir hüküm olmadıkça paylaştırma söz konusu olduğunda paylı mülkiyete ilişkin düzenlenmiş olan kanun maddeleri uygulanacaktır.

ortaklığın giderilmesi davası madde 703 nedir

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Engellenir

 

İzale-i şüyu davasının açılması için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Tapuda kaydı bulunmayan bir taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davasının açılması mümkün değildir.

Kamu mallarında ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

İnşaatın devam ettiği, henüz tamamlanmadığı taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davasının açılması mümkün değildir.

Davanın açılabilmesi için gerekli olan saydığımız ve benzeri şartların oluşmaması halinde davanın reddi istenebilecektir. Ancak bu durumda uzman bir avukat yardımı ile davanın takip edilmesi hak kayıplarının yaşanmaması için çok önemlidir.

 

İlgili Link: Bursa Ticaret Mahkemesi Avukatları

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

 

Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ile beraber mahkemenin tapudan dava konusu taşınmaz için gerekli olan tüm bilgileri isteyecektir. Bu bilgiler ışığında dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılması kararı verilebilecektir. Bilirkişi ışığında yapılmış olan keşif ile beraber bilirkişi taşınmazın değeri ve durumu, paylaştırma biçimi ile ilgili bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacaktır. Tüm bu işlemlerin sonucunda mahkeme karar verecektir. Ancak kararın ne kadar süre içerisinde verilebileceği ise keşif ve bilirkişi sürecine, tebligat sürelerine, bilirkişi raporuna itirazın yapılıp yapılmamasına  ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterecektir. Şayet taşınmazın satılarak bölünmesi kararı verilmiş ise bu durumda ise mahkemenin daha uzun süreceğini söylemek mümkündür.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir