Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı


Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı

Ülkemizde insanlar geçimlerini sağlamak için ya devlet kurumlarında çalışır veya özel sektörde çalışmaktadır. Serbest çalışanlar ise herhangi bir kuruma bağlı olmadan kanunların sınırlarını çizdiği ekonomik faaliyetleri yaparak hayatlarını kazanırlar. İster özel ister devlet kurumlarında çalışsın kişilerin izin kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu izinler; ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devlet kurumlarında olduğu gibi özel sektörde ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

Yol İzni ve Doğum İzni

4857 sayılı İş Kanunda ücretsiz izin konuları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Kanuna göre iki durumda ücretsiz izin alınabilir. Bunlar:

4857 sayılı kanunun 56.maddesinde yer alan Yol İznidir. Yol izni, işçinin yıllık iznini şehir dışında geçirmesi durumunda işverenin işçisine ilave olarak verdiği 4 gündür. İşçinin, iznini şehir dışında geçireceğini ispatlaması durumunda işveren bu 4 günü vermek zorundadır.

4857 sayılı kanunun 74.maddesinde bulunan analık halinde verilen izni özel sektörde ücretsiz izin hakkı içerisindedir. Doğum sonrası raporun bitmesinden sonra doğum yapan bayan ekstra 6 aya kadar ücretsiz izin kullanmayı talep edebilir. İşverenin 6 aylık ücretsiz izni vermeme durumu olamaz. İlk doğumda 60 gün, ikincide 120 gün, üçüncüde 180 gün yarım günlük ücretsiz izin hakkını kullanabilirler.

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Nasıl Alınır?

4857 sayılı kanunun 56 ve 74.maddelerinde işçinin talebi doğrultusunda işveren izin vermek zorundadır. Yol ve analık izinleri verilmesi zorunlu olan özel sektörde ücretsiz izin hakkı içindedir. Bunalar için işverenin onayının alınması şartı aranmamaktadır. Bunların dışındaki durumlarda işçinin talebi ve işverenin rızası olduğu müddetçe ücretsiz izin kullanılabilir. Yol ve analık izninin dışındaki herhangi bir sebep için ücretsiz izin almak isteyenlerin isteklerini yazılı olarak işveren bildirmeleri zorunludur.  Kabul edip etmemek işverenin inisiyatifine kalmıştır.

Ülkemizde insanlar geçimlerini sağlamak için ya devlet kurumlarında çalışır veya özel sektörde çalışmaktadır.

Ücretsiz İzin Alanlar Sağlık İmkanlarından Yararlanabilir Mi?

6 aylık ücretsiz doğum izninin tamamında, 4 günlük yol izninin 4 gününde de sağlık hizmetlerinin hepsinden yararlanabilmektedir. Çünkü bu ücretsiz izinler zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bunların dışında kalan ücretsiz izinlerde ise sınırlar konulmuştur. Buna göre bir yıldaki 30 günü aşamayan ücretsiz izinlerde kişi sağlık imkanlarından yaralanır. 30 günü aşan izinlerde ise sigortalının sağlık hizmetlerinden yararlanması genel kurallara göre belirlenir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir