Bursa Hukuk Büroları Yazılar

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? Kira sözleşmesi ile kiraya veren bir şeyin kullanılmasını ve yararlanılmasını kiracıya bırakırken, kiracı da taraflar arasında kararlaştırılan bedeli kiraya verene ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Günümüzde…

Genel

Taşeron İşçi Hakları Nelerdir 2018 İşveren, İş Kanununda işçi çalıştırmakta olan gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Ancak bir kimse işverenden işyerinde yürüttüğü hizmet…

Genel

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Kanunumuzda mülkiyet hakkı tam olarak tarif edilmemiş olmakla beraber Medeni Kanunumuzda mülkiyet hakkına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Mülkiyet hakkının konusu bir taşınmaz olabileceği gibi taşınır mal da…

Genel

Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası   Kasten yaralama suçu, bir eylem suretiyle bir kişinin vücuduna acı verilmesi yahut sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasıdır. Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun Vücut…

Genel

Mesai Nasıl Hesaplanır?          Çalışma süresi kavramı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İş Kanununda ise bir işçinin en fazla kaç saat çalışabileceği düzenlenmiştir. Kanuna göre haftalık çalışma süresi…

Genel

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Merak Ettikleriniz  Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?  Hukukumuzda boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinin üçüncü fırkasında düzenlenmiş olan anlaşmalı…

Genel

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası açılırken başvurma harcı, peşin harç, gider avansı gibi masrafların davacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak maddi durumu elverişli olmayan kimselerin bu harçları karşılama imkanı…

Genel

Aile Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? Aile Mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işlere bakmakla görevlendirilmiş özel bir mahkemedir.  Aile Mahkemelerinin görev alanına giren konular 4787 Sayılı Kanun ile açıkça belirlenmiştir.…

Genel

Tedbir Nafakası Nedir? Aile Türk toplumunun temel yapı taşıdır. Anayasa’da yapılan düzenlemeler gereğince devlet ailenin huzur ve refahını korumakla yükümlüdür. Bu konuda gerekli önlemleri almak ve yasal düzenlemeler yapmak zorundadır.…

Genel

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Cezası  Anayasa ile devlete birtakım yükümlülükler yüklenmiştir. Anayasa’ya göre herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olmakla beraber devlet de bunun sağlanması için gerekli…

Genel