Bursa Hukuk Büroları Yazılar

Tazminat Alma Şartları Nelerdir Tazminat  işçi hakları kapsamında işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işten ayrılması durumunda, çalışılan iş yeri tarafından ödenmekle zorunlu olan maddi yardımdır. Kendi isteği ile işten ayrılan bir…

Genel

Kıdem Tazminatı 2018 Şartlar Kıdem tazminatı herhangi bir nedenden ötürü işinden ayrılan işçiye işvereni tarafından yapılan bir ödeme işlemidir. İşverenler işten ayrılan işçilerine 4857sayılı iş kanunu çerçevesinde kıdem tazminatını ödemekle…

Genel

Çalışanların Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır? Çalışanların Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır? Sorusu kapsamında çalışanların çalışma saatleri ve çalıştıkları pozisyonlarını bilmek gerekmektedir. Çalışanların haftalık çalışması gereken sürelerin dışında çalıştıkları zaman dilimi mesai…

Genel

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama İş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından sonlandırılabilmektedir. İşçinin çalıştığı yerdeki durumuna göre, ya belli bir süre zarfında işi bırakacağına dair bildirimde bulunması ya da bu…

Genel

 İş Yerinde Mobbing Davaları İş yerinde mobbing davaları hakkında bilgi vermeden önce mobbing kavramı üzerinde durarak, ‘’Mobbing nedir?’’ sorusunu yanıtlamak uygun olacaktır. Mobbing Ne Demektir? Mobbing kavramı dilimize İngilizce’den geçmiş…

Genel

Veraset İlamı Nedir? Velayet ya da boşanma davasının ardından çocuğun velayetini alan kişi diğer tarafa mahkemenin tayin ettiği şartlardan az olmamak üzere , çocukla şahsi münasebet kurmasına izin vermelidir.   Mahkeme…

Genel

Ücretli İzin Nedir Çalışan kişiler çeşitli nedenlerden dolayı bazı dönemlerde izin alma hakkına sahiptir. İzinler ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ücretli izin ile ücretsiz isin arasındaki en büyük…

Genel

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Ülkemizde insanlar geçimlerini sağlamak için ya devlet kurumlarında çalışır veya özel sektörde çalışmaktadır. Serbest çalışanlar ise herhangi bir kuruma bağlı olmadan kanunların sınırlarını çizdiği ekonomik…

Genel

İhbar Süresi İhbar süresi karşılıklı olarak yapılmış olan iş sözleşmelerinde bağlayıcı bir unsurdur. İş sözleşmeleri, farklı sebepler sonucunda fesih edilerek anlaşma sona erdirilebilmektedir. Fakat geçerli bir sebep olmadan sonlandırılan iş…

Genel

İflas Süreci Nasıl Gelişir? İflas süreci nasıl gelişir? Sorusu kapsamında iflas teriminin ne anlama geldiğine yanıt vermek gerekmektedir. Firmanın mali açıdan sorunlar yaşaması  , gelir gider dengesizliği, alına  borçların zamanında…

Genel