Reddi Miras Süresi Nedir

Miras bırakan kişi öldüğü takdirde yasal mirasçılar bazen bu kişinin borçlarını ve alacakları reddetmektedir. Yapılan bu işleme reddi miras denir. Reddi miras söz konusu edildiğinde alacaklar kabul edilip borçların reddedilmesi mümkün değildir. Burada mirasçılık hakları yasal mirasçılar tarafından tümüyle kabul edilmemektedir. Mirasçının bilgi sahibi olmaması reddi miras işlemini geç yapması kişi yönünden sıkıntılar yaratır. Miras eğer ret edilecek ise bu işlem yasal ve atanmış mirasçılar tarafından yapılmaktadır.  Bu kişiler iki türlü ret hakkını kullanabilirler. Bunlar;

  • Mirasın Gerçek Reddi,
  • Mirasın İradi Reddi,

Olarak 2 başlık altında toplanmaktadır. Reddi miras süresi nedir? Sorusunun cevabı miras bırakan kişinin ölümü ile başlamaktadır. Bu süre ölümden itibaren başlayarak 3 ay içinde reddi miras için başvurmak anlamına gelir. Yasal mirasçıların ölüm tarihini öğrenmeleri oldukça önemlidir. Çünkü süre ölümü duyduktan sonra başlamaktadır. Mirasçı bu ölümü duyduğu vakti ispat için tanık veya belge sunabilir. Dolayısıyla reddi miras bu süreden itibaren başlamaktadır.

Reddi Miras Süreci 

Sulh Hukuk Mahkemesine 18 yaşına geçen aklı yerinde olan tüm mirasçılar başvurmaktadır. Başvuru yazılı yapıldığı gibi sözlü de yapılabilir. Bu mirası alacakları ve borçları ile reddettiklerinin beyan edilmesi gerekmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi miras bırakanın son yerleşim yeri sınırları içinde bulunmalıdır. Miras bırakanın ölmesi ve ortaya miras çıkması gerekmektedir. Reddi miras süresi nedir? Denildiğinde ölüm tarihinin öğrenilmesinden sonra 3 ay içinde bu işlem yapılmalıdır. Burada amaç mirasçının borçlarından kurtulmaktır. Bu değerlendirme miras bırakılan alacak ve borç dengesi içinde yapılması kişiye göre değişmektedir.

İlgili Link: Maaş Haczi Hangi Durumlarda Gerçekleşir

Süresi içinde ret edilmeyen miras neticesinde tüm borçlar yasal mirasçıya devir olunur. Miras reddedilmesinde borçları ödemekten aciz olma durumu ile de işlem yapılmaktadır. Bu durumun tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla miras kanunen ret edilmiş olmaktadır. Bazı durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumunun ölen kişinin eşine ve çocuklarına maaş bağlanması ret anlamına gelmemelidir. Ölüm aylığı, dul aylığı, yetim aylığı terekeye bağlı olmamaktadır. Yasal mirasçı reddi mirasta bulunsa dahi bu maaşları alabilmektedir.

İlgili Link: 18 Yaş Altı Hasta Hakları

Reddi Miras Sonuçları 

Mirası reddeden kişinin çocukları gibi altsoyu varsa miras onlara geçmektedir. Ancak en yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddettiği takdirde miras mirası reddedenin yerine alanlara geçmez. Konu hakkında bilgi sahibi değilseniz uzman bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Detaylı bilgiler öğrenildikten sonra işlem yapılmasında fayda bulunmaktadır. Reddi miras süresi nedir? Sorusunda mutlaka 3 ay süresini aklımızdan çıkarmamalıyız. Ölüm tarihinin öğrenilmesinde 3 ay içerisinde bu işlem her şartta yapılabilmektedir.

Miras bırakan kişi öldüğü takdirde yasal mirasçılar bazen bu kişinin borçlarını ve alacakları reddetmektedir. Yapılan bu işleme reddi miras denir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir