Etiket: <span>Evlilikten sonra edinilen malların paylaşımı</span>

Türk Medeni Kanununda düzenleme bulmuş mal rejimleri; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi ve Mal ortaklığı rejimidir. Eşler arasında evlilik birliğinin kurulması ile beraber eşler…

Genel