Etiket: <span>icra ve iflas kanunu</span>

Tasarrufun İptali Davası Nedir ? Tasarrufun iptali davasında, borçlunun üçüncü kişilere yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin alacaklı tarafından geçersiz olmasının sağlanması amaçlanır. Borçlu alacaklıya zarar verme kastı ile mallarını kaçıra bilecektir.…

Genel