Etiket: <span>İstihkak nedir</span>

İstihkak Davası İstihkak, kelime anlamı olarak bir şey “hak etme, hakkı olma” anlamlarına gelmektedir. Bir mal ya da hak üzerinde birden fazla kişi hak sahibi olduğunu iddia edebilir. Bu iddia…

Genel